Қазір біздің еліміздің логистикалық жүйесінде жаңа сөздер –терминдерді ұлттық баламада қалай беру жолдарын бәріміз болып іздесек, орыс тіліндегі түсініктемелерімен беріп отырмыз. Бірге іздейік, қазақ тіліндегі сөздің Толығырақ ...термин сөзін..

Вендор – юридическое или физическое лицо, являющееся поставщиком товаров и услуг, объединенных торговой маркой.
Канбан – система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок».
Кипа – груз, представляющий собой спрессованную массу, обвитую мешковиной, стянутую веревкой, металлической лентой и т.п.
Паллето – место в ячейке стеллажа, рассчитанное на один паллет.
Ритейл – продажа товаров конечным потребителям.
Ритейлер – компания, деятельность которой основана на торговле в розницу.
Реимпорт – обратный ввоз из-за границы непроданных и не подвергшихся там обработке отечественных товаров. Таможенный режим, при котором товары, вывезенные с таможенной территории страны в соответствии с таможенным режимом экспорта, ввозятся обратно в установленные сроки без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без применения к товарам мер экономической политики.
Айгул Досмаилова, Бауыржан Жонкешов, Анар Сағынтаева және 3
  • Айгул Досмаилова 5 ай бұрын

    Саламат мырза, өте дұрыс айтылған пікір! Шын мәнінде де, жоғарыда келтіріліген дефинициялардан, байқасаңыз, өте қарапайым ұғымдар аңғарылады. Ал терминнің өзі өзге тілді болған соң, сондай бір күрделі болып көрінеді. Сол Толығырақ ...себепті терминжасам, мүмкіндігінше ұлт тілінде жасалуы қажет.

  • Терминдердің мағынасын оның шыққан "тегін" зерделеп, қай тілден, қандай жағдайда және неліктен пайда болғандығына жіті түсінбей тұрып бірдеңе деудің өзі дұрыс болмас еді. Осыдан кейін барып оны өзіміздің нақты әлеуметтік-экономикалық Толығырақ ...және қоғамдық-саяси жағдайымызға, менталитетімізге икемдеген жөн.

Барлық қатысушылар