Терминологиялық хабаршы. №2 (59) 2020

Кітап авторы: Ә. Қаба, М. Бақтиярұлы, С. Абдрахманов, М. Ахметов, Ж. Жақсымбетов, Д. Омашұлы, Б. Сағын, М. Айымбетов, С. Әлісжан, Ж. Әшімжан, Қ. Әуесбай
Кітап жайлы мәлімет: «Терминологиялық хабаршы. N1 (58) 2020», – Нұр-Сұлтан, 2020. – 97 бет.
ISBN:

Редакциялық алқаның төрағасы:
А. Райымқұлова

Бас редактор:
Ш. Құрманбайұлы

Жауапты редактор:
Қ. Есентаев

Терминология саласына сала мамандарының белсенділігін, жұрт­ шылықтың қызығушылығын арттыру, терминологияның өзекті мәсе­ лелеріне назар аударту мақсатында «Терминологиялық хабаршы» бюллетені биылдан бастап электрондық нұсқада тарайды.

Бюллетен бетінде ұлттық терминлолгияның даму, өркендеу, өсу және кейбір шешімін күткен өткір мәселелері көтеріледі. Сондай­ақ орталықта атқарылып жатқан маңызды жобалар туралы материалдар жарияланады..