Ескерту! Хабарлама қалдыру үшін сайтқа кіру керек.

Сарапшы мамандар

"Ситуация" ( лат. situatio) терминіне қай балама сай келеді?

Ситуация?

Жағдаят100 %Ахуал0 %Күй0 %3 дауыс
Бақытгүл Ысқақова, Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы
"Синхронность" сөзіне қай нұсқа лайық?

Синхронность?

Үйлесімділік75 %Ырғақтылық25 %4 дауыс
Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы
"Сорбент" сөзін "сіңіргіш" деген атаумен қолдануға қалай қарайсыз?

"Сорбент"?

сіңіргіш0 %сорбент100 %2 дауыс
Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы
"Сожительство" сөзін қалай қолданамыз?

"Сожительство"?

селбесу50 %бірге тіршілік ету50 %2 дауыс
"Синтез" (көне грек. σύνθεσις) терминін қазақшалауға қалай қарайсыз?

Синтез?

Жинақталу100 %Түзілу0 %1 дауыс
Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы
"Сжать" сөзінің аудармасы қысу ма, сығу ма?

Сжать?

Қысу0 %Сығу100 %1 дауыс
Бақытгүл Ысқақова, Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы
"Сектор" (лат. sесtоr) терминіне "бөлім" баламасы сай келеді ме?

Сектор?

Бөлім0 %Сектор100 %2 дауыс
Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы
"Сгибание" сөзіне лайықты нұсқаны таңданыз.

Сгибание?

Бүгу100 %Бүгілу0 %1 дауыс
"Связанность" сөзінің қай нұсқасы дұрыс?

Связанность?

Байланыстылық100 %Сабақтастық0 %1 дауыс
Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы
"Сваливание" сөзінің нақты аудармасын таңданыз.

Сваливание?

Жығу0 %Құлату0 %0 дауыс

Барлық қатысушылар