Академик Ө. Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері

Кітап авторы: Өмірзақ Айтбайұлы
Кітап жайлы мәлімет: Академик Ө.Айтбайұлы жəне мемлекеттік тіл мəселелері. Халықаралық ғыл.-теор. конф. материалдары / Құраст.: С.Құлманов. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016. – 440 б.
ISBN: 978-601-7293-42-0

Жинаққа көрнекті тілші, терминтанушы ғалым, Халықаралық «Қазақ тілі»

қоғамының президенті, ҚРҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы,
профессор, «Құрмет», «Парасат» ордендерінің иегері Ө.Айтбайұлының 80 жасқа
толу мерейтойына орай өткізілген «Ө.Айтбайұлы жəне мемлекеттік тіл
мəселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары
еніп отыр.
Жинақ тіл білімімен айналысып жүрген тіл мамандарына, филология
факультеттерінің докторанттарына, магистранттары мен студенттеріне, сондай-
ақ көпшілік қауымға арналады.