Алаш көсемсөзі: тіл мәселесі

Кітап авторы: Қайрат Сақ
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2014. Т. 2. – 400 бет.
ISBN: 9965-883-98-5

Ұлттың тұтастығын сақтайтын рухани құндылықтардың ең негізгісі сана-
латын тіл мәселесі қай заманда да өзекті болды және өз кезеңінде ел зиялыла-
рын бейжай қалдырмады.
Жинақта ХІХ ғасыр аяғында жарық көрген «Дала уалаятының газетінен»
бастап, ХХ ғасырдың 30-жылдарында шыққан «Жас Түркістан» журналы
аралығындағы Алаш басылымдарының тіл мәселесіне қатысты құнды жари-
яланымдары топтастырылған. Сонымен бірге мұрағаттардан алынған тарихи
құнды құжаттар мен алаш қайраткерлерінің жеке жинақтарына енген тілге қа-
тысты көсемсөздері енгізіліп отыр.
Кітап елдіктің тұғыры саналатын тіл мәселесін зерттеп жүрген ғалымдарға,
алаштанушы мамандарға, сонымен бірге Алаш көсемсөзі қайнар көзінен нәр
алғысы келетін жалпы оқырмандарға арналады.