Cөздіктер

 • 1923

  Физика пән сөздері // Физика. Бірінші басылуы. Омаров Е – Орынбор, 1923. І-ХХІ.

 • 1926

  Орысша-қазақша әскерлік атаулары. – Қызылорда, 1926.-135.

 • 1927

  Пән сөздері.Құрастырған: Н. Қаратышқанов.  – Қызылорда, 1927.

 • 1931

  Атаулар сөздігі.  – Қызылорда, 1931.

  Терминологиялық сөздік (Терм. Комиссиясы). – Қызылорда 1931.

 • 1935

  Терминологиялық сөздік. Ағыбайұлы І.  – Алматы, 1935.

 • 1936

  Қазақ тілінің терминдері. (Жауапты редакторлары: Қ. Жұбанов, А. Әлібаев). 1-кітап (әлеуметтік-экономика, физика, математика терминдері.) – Қызылорда, 1936.-99 б.

 • 1937

  Казахско-русский и русско-казахский терминологический словарь к переводу «Вопросов ленинизма»  И. Сталина. (Баспаға дайындағандар:Ф. Ғалымжанов, А. Садуақасов. Жауапты редакторы: Н. Манаев).  – Алматы, 1937.- 263 с.

 • 1941

  Соғыс терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. – Алматы, 1941.

 • 1948

  Терминология сөздігі.  Бірінші кітап (тіл білімі, география, физика, математика терминдері қамтылған). Жауапты редакторы: Н. Сауранбаев. – Алматы, 1948.-200 б.

 • 1950

  Терминология сөздігі.Екінші кітап (география, физика, математика терминдері қамтылған). Жауапты редакторы: С.А. Аманжолов. – Алматы, 1950.-347 б.

 • 1955

  Орысша-қазақша ауылшаруашылық сөздігі (Биологияның да негізгі терминдері қамтылған).Арзымбетов С. – Алматы, 1955.

 • 1959

  Физикалық география терминдерінің түсіндірме сөздігі. Әубәкіров Ж., Қазақбаев Ө., Қоңқашбаев Ғ., Өтемағамбетов М. Жауапты редакторы- А. Әбдірахманов. // Орысша-қазақша терминология сөздігі. – Алматы, 1959. І том. 141-221.                                                                                                                     

  Металлургия өнеркәсібі терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Құрастырған – Е. Бекмұхаметов. Жауапты редакторлары - А. Әбдірахманов, Е. Букетов. // Орысша-қазақша терминология сөздігі. – Алматы, 1959. І том. 5-103.

  Орысша- қазақша терминология сөздігі. І том. Металлургия өнеркәсібі, тау-кен ісі және физика терминдерінің  орысша-қазақша сөздігі. Жалпы редакциясын басқарған -  С. Аманжолов. Құрастырушылар – А.Ж. Машанов, А.Ш. Мусин, Ғ.А.Айташев. – Алматы, 1959.-223. 

  Орысша- қазақша терминология сөздігі. ІІ том.Математика, физика және астрономия терминдері қамтылған. Жалпы редакциясын басқарған -  С. Аманжолов. Құрастырушылар – М. Әмірбаев, Қ. Бектаев, Р. Бөкейханов, О. Жәутіков, Б. Оразбаев, М. Сәтбаев.  – Алматы, 1959. – 347 б. 

 • 1960

  Археология терминдерінің орысша-қазақша қысқаша сөздікшесі. // Қазақ ССР ғылым академиясының хабаршысы Балақаев Т.,Кусургашева А. 1960, № 3 (180). 21-28.

  Геология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Машанов А. Әбдірахманов А., Садықов Ж.  – Алматы, 1960.

  Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.Мұсақұлов Т. – Алматы, 1960.- 180.

  Орысша-қазақша терминология сөздігі. ІV том.– Алматы, 1960.- 185. Заң терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Құрастырғандар – С. Байсалов, Ұ. Құдайбергенов.  Жалпы редакциясын басқарғандар – М. Томанов, А. Әбдірахманов.

 • 1962

  Орысша-қазақша терминология сөздігі.  Физкультура мен спорт.Асайынов М., Жанпейісов Е., Тәнекеев М – Алматы, 1962. – 248.

  Экономика терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Әбдіров М., Құлқашев Т., Толыбеков С. – Алматы, 1962.

  Әдебиеттану терминдерінің қысқаша  орысша-қазақша сөздігі. Әбетов Ғ. – Алматы, 1962. – 142.

  Орысша-қазақша терминология сөздігі.  Тау-кен  істері.  Бакаев М.Т., Нұғыманов Қ. Х., Сейдуалиев З.С., Ыбыраев Ш.И., Ұлықбеков О.К. 12 том. – 282. Жалпы редакциясын басқарғандар – А.Ш Мусин,  А. Әбдірахманов. – Алматы, 1962.

  Философия терминдерінің орысша-қазақша сөздігі // Орысша-қазақша терминология сөздігі.  Балқашев Ү.  – Алматы, 1962. 7- том. 211-257.

  Орысша-қазақша терминология сөздігі.  Құрылыс және құрылыс материалдары терминдері. Қуатбаев К., Томанов М. 1962. 9- том. – 164. Жалпы редакциясын басқарған –  А. Әбдірахманов. – Алматы.

  Қазақша –орысша терминология сөздігі.  Биология терминдері. Мұсақұлов Т. – Алматы, 1962. – 162.

  Орысша-қазақша терминология сөздігі.  7 том. Экономика, философия. Құрастырушылар – М. Әбдіров, Т. Құлқашев. С Толыбеков. 1962.  – 259. Жалпы редакциясын басқарған –  А. Әбдірахманов. – Алматы.

  Орысша-қазақша терминология сөздігі.  ХІ  том.  Ботаника және топырақ  тану. Жалпы редакциясын басқарған – Л. Қылышев,  А. Әбдірахманов. – Алматы, 1962.  – 470.

  Орысша-қазақша терминологиялық  сөздік.  Топырақ  тану. ХІ том. Ботаника және топырақ  тану.  Оспанов Ө., Жанпейісов Р., Шолақов Ш.  Жалпы редакциясын басқарған –   А. Әбдірахманов // Орысша-қазақша терминология  сөздігі. – Алматы, 1962. 365 – 470.  

  Орысша-қазақша  сөздік. Ботаника. Рамазанов Е. Жалпы редакциясын басқарған – Л. Қылышев,  А. Әбдірахманов // Орысша-қазақша терминология  сөздігі. ХІ том. Ботаника және топырақ  тану.  – Алматы, 1962. 7 – 364.  

  Өсімдіктер физиологиясы мен биохимиясы терминдерінің қысқаша сөздігі // Материалы по физиологии и биохимии растений (труды Института ботаники АН КазССР. Том 12).Рамазанов Е. – Алматы, 1962. с. 236– 272.  

  Өсімдіктер физиологиясы мен биохимиясы терминдерінің қысқаша сөздігі.– Алматы, 1962.

  Орысша-қазақша терминология  сөздігі. 10-шығуы. Темір жол қатынастары терминдері. Хасенов С. Жанпейісов Е., Ырысманбетов Қ.  – Алматы, 1962. – 162.

 • 1963

  Словарь казахских географических названий. Конкашбаев Г.К – Алматы, 1962. - 162

  Казахско-русско-латинский словарь анатомических терминов. Ч.1. (органы движения).  Рахишев А.Р. Под общей редакцией проф. З.Г.Слободина. доц. С.Р. Карынбаева. – Алматы, 1963. – 87 с.

 • 1965

  Медициналық анықтама. Исамбаев М., Сүлейменов А.А. – Алматы, 1965. – 125 б. (Анықтамалықта медицина терминдерінің түсініктемелері беріледі).

 • 1966

  Орысша-қазақша географиялық түсіндірме  сөздігі. Әубәкіров Ж., Әбдірахманов С., Базарбаев Қ. Редакциясын басқарғандар: І. Кеңесбаев. А.Әбдірахманов. Арнаулы редакторы: Ғ. Қоңқашбаев. – Алматы, 1966. – 204 б.

 • 1967

  Қысқаша музыкалық сөздік. Қуатбаев К., Жұманиязов Б.  – Алматы, 1967. – 100 б.

 • 1968

  Орысша-қазақша  механизм мен  машиналардың  терминологиялық  сөздігі. Жолдасбеков Ө., Әбдірахманов А. – Алматы, 1968. – 132.

  Әлеуметтік- экономикалық терминдерінің қысқаша орысша-қазақша түсіндірме  сөздігі. Насырова М. – Алматы, 1968. – 215 б.

 • 1969

  Химия терминдерінің  орысша-қазақша   сөздігі. Бірімжанов Б., Омаров С.  – Алматы, 1969. – 396 б. Редакторлары – Жұбанов Б.А., Әбдірахманов А.

  Орысша-қазақша мал дәрігерлік  сөздік. Қашағанов Қ.Е., Бердімұратов Ж.Б Жалпы редакциясын басқарған -  А. Мырзамадиев. – Алматы, 1969. – 248 б. 

 • 1971

  Балық шаруашылығының орысша-қазақша қысқаша сөздігі.  Күленов К., Күленова С. Арнаулы редакторы Т. Мұсақұлов. – Алматы, 1971. – 160 б.

 • 1972

  Краткий русско-казахский толковый словарь эстетических терминов.Сайко А.Ф Под общей ред. Д.Т.Турсынова. – Алматы, 1972. – 157.

  Русско-казахский  словарь по разведочному бурению. Туякбаев Н., Абдрахманов А. – Алматы, 1972. – 131.

 • 1974

  Краткий казахский экономический словарь (Общ. ред. Баишев С.). Абдиров М.  – Алматы, 1974. – 187 с.

  Русско-казахский толковый словарь терминов физики. Аккошкаров Е.–  Алматы, 1974. – 152.

  Ауыл шаруашылығы экономикасы терминдерінің  қысқаша сөздігі.  Құрастырушылары: Я.Әубәкіров, Ж. Балапанов, Б. Қайымов, С. Әшіров, Т. Тасенов, С. Ысқақов, С. Өсербаев, С. Ділдәбеков. Жалпы редакциясын басқарған -  Ж. Балапанов , М. Әбдіров. – Алматы, 1974. – 140 б.

  Орысша-қазақша қоғамдық-саяси терминологиялық  сөздік. – Алматы, 1974. – 198 б.

  Русско-казахский терминологический словарь по машиностроению. Серикбаев Д. и др. – Алматы, 1974. – 192 с.

 • 1976

  Русско-казахский  словарь терминов психологии. Жарыкбаев Х., Абдрахманов А. – Алматы, 1974. – 192 с.

  Русско-казахский  краткий словарь социально- экономических терминов. Әлеуметтік-экономикалық терминдердің орысша-қазақша сөздігі. Насырова М.  Под. ред. Баишева С.  – Алматы, 1976. 348 с.

  Утвержденные термины. Составитель – Абдрахманов А. 1- ое изд. – Алматы, 1976. – Алматы, 1979. – 56 с.

 • 1977

  Русско-казахский  словарь медицинской лексики. Андронова Н. – Алматы, 1977.

  Өсімдік қорғаудың  орысша-қазақша анықтамалық сөздігі. Қалымбетов Б., т.б – Алматы, 1977.

  Русско-казахский  краткий толковый словарь глазных болезней.  Жалмухамедов К.– Алматы, 1977.

 • 1979

  Русско-казахский  словарь  терминов ГО. Азаматтық қорғаныс  терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Алибеков Е., Малгозин С Жалпы редакциясын басқарған - Ә. Болғанбаев.  – Алматы, 1979. - 136 с.

  Русско-казахский  политический словарь.  – Алматы, 1979.

  Русско-казахский  краткий словарь социально- экономических терминов.  Бекмухамедов Е. и др. Насырова М.  – Алматы, 1979.

  Утвержденные термины и наименования. Составитель – Абдрахманов А. 2- ое дополн. изд. – Алматы, 1979. – 74 с.

 • 1980

  Балық шаруашылығының орысша-қазақша сөздігі. Күленов К., Күленова С.  – Алматы, 1980. – 256 с.

 • 1981

  Физика терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Атамұратова Қ. М.  – Алматы, 1981.

  Қазақша музыкалық- терминологиялық сөздік. Ғизатов Б. – Алматы, 1981.

  Кітапхана терминдерінің сөздігі. Құрастырушылар: И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. Аударғандар: Б. Нүсіпбекова, Д. Қазбекова (Жалпы редакциясын басқарған О. С. Чубарьян). – Алматы, 1981. – 232 с.

 • 1982

  Әскери терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі.Аманжолов К. – Алматы, 1982. – 152.

  Малдәрігерлік түсіндірме  сөздік.Қашағанов Х.Е., Бердімұратов Ж. – Алматы, 1982. – 240 б. 

  Медицина терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.Исамбаев М., Сәрсенова Ш. – Алматы, 1982. – 408 с

 • 1983

  Ауыл шаруашылығын механикаландырудың орысша-қазақша сөздігі.   Мыңбаев К., Шыныбаев М., Байміров М. – Алматы, 1983. – 176 с.

 • 1984

  Русско-казахский  толковый  словарь по земледелию. Мейрманов  М., Исамкулов Б. – Алматы, 1984. – 152 б.

  Зоологиядан қазақша-орысша сөздік. (Зоология оқулығына қосымша дидактикалық материал). Шаймарданова М.  – Алматы, 1984. – 120 б.

 • 1986

  Заң терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме  сөздігі. Құрастырушылары – Байсалов С., Уәлиев М., Әбжанов К., Бұлғақбаев А., Жекебаев Ө., Сапарғалиев Ғ., Төлеуғалиев Ғ., Ихсанов О;  Жалпы редакциясын басқарған -  А. Әбдірахманов. – Алматы, 1986. – 256 б.

  Орысша-қазақша математикалық  сөздік. Бектаев Қ.Б Арнаулы редакторы – А.  Көбесов. – Алматы, 1986. – 296 б. 

 • 1987

  Компьютерлік сөздік // « Білім және еңбек» журналы. Есжанов А. 1987. № 11, Б.11.

  Химия терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Омаров С.  Арнаулы редакторы – Г.Шабикова. – Алматы, 1987. – 142 б. 

 • 1988

  Азаматтық қорғаныс терминдері. Әлібеков Е., Малғозин С. – Алматы. 1988.

  Словарь-справочник лингвистических терминов для студентов- филологов национальных групп педвузов. Бердихина В.П.,Глазман М.А. – Алматы, 1988. – 136 с. 

  Есжанов А. Компьютерлік сөздік // « Білім және еңбек» журналы1988. № 2, Б.9.; 1988. № 5, Б.19.; 1988. № 11, Б.33.; 1988. № 12, б. 49-50.

  Компьютерлік сөздік // « Қазақстан мұғалімі» журналы. Есжанов А. 1988. 28 қазан.

  Биология терминдерінің орысша-қазақша  сөздігі. Русско-казахский  толковый  словарь биологических терминов.  Закиров М., Елемесов К., Қайымов Қ. – Алматы, 1988. 1 – том. – 175 б.

  Ртаев С. Тарих, қоғамтану және право негіздері пәнінің терминологиялық сөздігі. – Алматы, 1988.

  Терминологиялық жинақ. (Бекітілген терминдер). Құрастырған: Т. Алпысбаев, А.Әбдірахманов. – Астана, 1988. – 125 б.

 • 1989

  Русско-казахский   словарь по физической культуре и спорта. Орысша-қазақша дене тәрбиелеу мәдениеті мен спорттан терминологиялық  сөздік.  Асайынов М., Даркембаева Т., Таникеев М., Жанпеисова Е. – Алматы, 1989. – 64 б.

  Орысша-қазақша математикалық сөз тіркестері сөздігі.Бектаев К. – Алматы, 1989. – 103 б.

  Компьютерлік сөздік  « Білім және еңбек» журналы.Есжанов А. 1989. № 6, Б.36-37.; 1989. № 7, Б.4-5.

  Краткий русско-казахский   словарь специальных терминов потребкооперации.Составители – Е.А.Алижанов, М.Ж. Ержанов, М.Ж. Каменова, С.А. Карашолаков, К.А. Китебаева, С.С. Куанышев, В.Д. Ли, М.К. Мукимбеков, Р.Н. Нургалиева, Р.Н. Рахимжанова, С.С Серикова, К.С. Смагулова, С.Н. Улаков. – Караганда, 1989. 71 с.

  Теміржолшының орысша-қазақша  сөздігі. Шенсізбаев С., Есқуатов Б.  – Алматы, 1989.  

 • 1990

  Терминдер мен атаулар. Сөздік. – Алматы, 1990.

 • 1991

  Тамақ өнеркәсібі терминдерінің  қазақша сөздігі. Алтаев С., Күзембаев Қ. – Алматы, 1991.

  Су техникасы терминдерінің орысша- қазақша сөздігі.Әбдірахманов Ә.Ә., Манабаев Б.Қ. – Алматы, 1991.

  Экономикалық және әлеуметтік терминдерінің орысша- қазақша сөздігі. Базарбаев К.Б. – Алматы, 1991.

  Спорт терминдерінің  сөздігі. Дәркембаева К., Тәнекеев М. – Алматы, 1991.

  Биология терминдерінің орысша- қазақша сөздігі.Закиров М., Елемесов К., Қайымов Қ. – Алматы, 1991. 2-том.

  Стоматология терминдерінің орысша- қазақша түсіндірме сөздігі. Құлманбетов И.А. – Алматы, 1991.

  Орысша- қазақша геологиялық түсіндірме сөздік. Сапарбаев К., Нүсіпбаев Т. – Алматы, 1991. – 136 б.

  Қазақ зергерлік өнерінің сөздігі. Шойбеков Р. – Алматы, 1991.

 • 1992

  Мал дәрігерлігі мен зоотехник жөніндегі немісше-орысша-қазақша сөздік. Бақауова Д. – Алматы, 1992.

  Іс қағаздарының орысша-қазақша сөздігі. Ерғазиева Н., Сүлейменова Б. – Алматы, 1992.

  Жаңа атаулар (қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар). Құрастырғандар: А.Алдашева, Ш. Сарыбаев, Н. Уәлиев. Жауапты редакторы – Р. Сыздықова. – Алматы, 1992. – 128 б.

  Физиология атауларының орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Керімбек С.Ж. – Алматы, 1992.

  Анықтама сөздік.  Қасымбеков М. және басқалар. – Алматы, 1992. – 288.

  Жол шаруашылығы терминдерінің түсіндірме сөздігі.  Мұртазин Б., Атымтаев Б., Телтаев Б. – Алматы, 1992. – 104 б.

  Ауыл шаруашылығы сөздігі. Тілемісов Х., Рамазанов Е. – Алматы, 1992.

  Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арналған орысша-қазақша тілдескіш сөздік. – Алматы, 1992.

  Химия терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Нұрахметов Н., Шаяхметов Ш. – Алматы, 1992 – 192 б.

 • 1993

  Информатика мен есептеуіш техника терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Алдашев А., Ахметов Н.Р. – Алматы, 1993.

  Іскер адамның орысша-қазақша экономикалық түсіндірме сөздігі. Аяпова М., Арынов Е.М. – Алматы, 1993.

  Орысша-қазақша-ағылшынша радиоэлектроника аталымдарының сөздігі. Берікұлы Ә. – Алматы, 1993.

  Мектеп математикасы атауларының орысша-қазақша сөздігі. Біләлұлы Ш., Ойнарұлы Р., Толымбекова К. – Алматы, 1993.

  Өсімдік атаулары, орысша-қазақша сөздік. Қалиев Б. – Алматы, 1993.- 104 б.

  Физикалық география терминдері мен ұғымдарының орысша-қазақша анықтамалық сөздігі. Құрманов Қ. – Алматы, 1993.

  Материалдар кедергісі терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Рахымбекова З. – Алматы, 1993.

  Экономикалық терминдердің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Сабырбаев Б. – Алматы, 1993.

  Орысша-қазақша малдәрігерлік сөздігі. Сайдулдин Т., Қашағанов К., Жаңабеков К.– Алматы, 1993.

  Словарь внешнеэкономических терминов. (состав. Жевлакова Т.В., Жумагулова В.И., Панова Л.А.).– Алматы, 1993. – 64 с. 

  Тоқыма өнеркәсібі терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Сиқынбаев Ж., Әміреева Т. – Алматы, 1993.

  Гидрогеология мен инженерлік   геология жөніндегі орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Сыдықов Ж., Қабиев Ф. – Алматы, 1993.

 • 1994

  Медицина терминдерінің қысқаша түсіндірме сөздігі.  Аяпбергенова Қ. – Алматы, 1994.

  Орысша-қазақша өнертану сөздігі. Жәмекұлы М. – Алматы, 1994.

  Теориялық механика терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Жолдасбеков Ө., Сағитов М. – Алматы, 1994.

  Екі тілде іс жүргізу. Сөздік-анықтамалық. Қасымбеков М. және басқалар. – Алматы, 1994.

  Сейсмология аталымдарының сөздігі. Оспанов Б., Наурызбаев Ж., Қойшанбаев М.– Алматы, 1994.

  Микробиология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Сәдібеков А., Саймасаев С., Исаев К. – Алматы, 1994. 

 • 1995

  Індеттану терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Әбутәліпов Ә. – Алматы, 1995.

  Биохимия терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Бейсебекова М. және басқалар.  – Алматы, 1995.

  Заң терминдерінің қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздігі. Дулатбеков Н.О. – Алматы, 1995.

  Жұқпалы аурулар мен эпидемиология кафедрасында жиі кездесетін клиникалық терминдердің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Дүйсенов Қ., Төребаева Д.  – Алматы, 1995.

  Баспасөз, полиграфия және бұқаралық ақпарат құралдары терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Кеңбейілұлы М. Қыстаубайұлы З., Асылбекұлы С. – Алматы, 1995.

  Орысша-қазақша медициналық сөздік. Мырзабеков М.– Алматы, 1995.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Нарықтық экономика. Насырова М., Құлпыбаев С., Гуляева С. – Алматы, 1995.

  Заң терминдерінің түсіндірме сөздігі. Сапарғалиев Ғ. – Алматы, 1995. – 208 б.

 • 1996

  Салық терминдерінің орысша-қазақша анықтама сөздігі. Дунаев В., Мусин С., Оспанов М.  – Алматы, 1996.

  Заң терминдерінің қазақша-орысша және орысша-қазақша қысқаша түсіндірме сөздігі. Ибраева А. – Алматы, 1996.

  Жерасты құрылыстары терминдерінің орысша-қазақша, қазақша-орысша сөздігі. Исаханов Е., Атымтаев Б. – Алматы, 1996.

  Тәнтану атауларының латынша-қазақша-орысша сөздігі. Керімбек С.Ж.  – Алматы, 1996.

  Орысша-қазақша және қазақша-орысша терминдер сөздігі. Қалиев Б., Күркебаев Ш.  – Алматы, «Рауан» баспасы,1996.  – 33 б.

  Хирургиялық атаулардың орысша-латынша-қазақша түсіндірме сөздігі. Қасенов Т.С.  – Алматы, 1996. – 128 б.

 • 1997

  Қазақша-орысша лингвистикалық терминология сөздігі. Аманжолов А.С. – Алматы, 1997. – 75 б.

  Өсімдіктердің құрылымдық атауларының қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздігі.  Құрманбайұлы Ш. – Алматы, 1997. – 69 б.

 • 1998

  Тағам гигиенасы терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. Ахметов М – Алматы, 1998. – 240 б.

  Әдебиеттану. Терминдер сөздігі. Құрастырушылар: З. Ахметов, Т.Шаңбаев. – Алматы, 1998. – 348 б.

  Азаматтық авиация терминдері мен сөз тіркестерінің орысша-қазақша сөздігі.Бектас Қ.Ө. – Алматы, 1998. – 104 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша дипломатиялық қысқаша сөздік. Күзекова З., Тұяқбаев Т. – Астана, 1998. – 128 б.

 • 1999

  Қазақша-орысша лингвистикалық терминология сөздігі. Аманжолов А.С.  – Алматы, 1999. – 75 б.

  Қазақша әскери терминдердің түсіндірме сөздігі. Аманжолов К., Тасболатов А. –  Алматы, 1999. -92 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.Физика және астрономия. 1-том. – Алматы, 1999. – 296 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Математика. 2-том. – Алматы, 1999. – 248 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Информатика және есептеуіш техника. 3-том. – Алматы, 1999. – 304 б.

  Құдайбергенов Қ. Жалпы дәрігерлік аталымдардың қысқаша түсіндірме сөздігі. – Алматы, 1999. – 95 б.

  Толық экономикалық орысша-қазақша сөздік. Тоқсанбай С.Р. – Алматы, 1999. – 816 б.

 • 2000

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Механика және машинатану. 4-том. – Алматы, 2000. – 328 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Энергетика. 5-том. – Алматы, 2000. – 320 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Электроника, радиотехника және байланыс. 6-том. – Алматы, 2000. – 240 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Машинажасау. 7-том. – Алматы, 2000. – 288 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Көлік және қатынас жолдары. 8-том. – Алматы, 2000.- 288 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Сәулет және құрылыс. 9-том. – Алматы, 2000. – 366 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Статистика, стандарттау және патенттану. 10-том. – Алматы, 2000. – 272 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Жалпы техника және полиграфия. 11-том. – Алматы, 2000.- 352 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Қорғаныс және қарулы күштер. 12-том. – Алматы, 2000. – 264 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Химия. 13-том. – Алматы, 2000. – 328 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Биология. 14-том. – Алматы, 2000. – 304 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.Медицина. 15-том. – Алматы, 2000. – 320 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Ауыл шаруашылығы. 16-том. – Алматы, 2000. – 296 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Су шаруашылығы. 17-том. – Алматы, 2000. – 304 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Кен ісі және металлургия. 19-том. – Алматы, 2000. – 200 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Геология, геодезия және география. 20-том. – Алматы, 2000. – 352 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Жеңіл және тоқыма өнеркәсібі.  21-том. – Алматы, 2000. – 280 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет.  22-том. – Алматы, 2000. – 312 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Философия және саясаттану.  23-том. – Алматы, 2000. – 288 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Тарих. 24-том. – Алматы, 2000. – 312 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Педагогика және психология. 25-том. – Алматы, 2000. – 288 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Мәдениет және өнер. 26-том. – Алматы, 2000. – 256 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Әдебиет және лингвистика.  27-том. – Алматы, 2000. – 288 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Экономика және қаржы. 28-том. – Алматы, 2000. – 344 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Іс жүргізу және мұрағат ісі. 29-том. – Алматы, 2000. – 256 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Заңтану. 30-том. – Алматы, 2000. – 360 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Дене тәрбиесі және спорт. 31-том. – Алматы, 2000. – 280 б.

  Қазақ тілі терминдерінің қысқаша сөздігі. Қалиұлы Б. – Алматы, 2000. – 62 б.

  Русско-казахский словарь юридических терминов и понятий.Сабикенов С., Сабикенова Г.  – Алматы, 2000. – 280 с.

  Автомобилист терминдерінің орысша-қазақша сөздігі.Тоқтағанов Т.Т.  – Павлодар, 2000. – 128 б. 

 • 2001

  Заң терминдерінің қазақша-орысша анықтамалық сөздігі.(Құраст. Жамбылова Р.Ү.) – Алматы, 2001.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Әскери іс.– Алматы, 2001. – 480 б.

  Қазақша-орысша салауаттану сөздігі.Қайым Қ. – Алматы, 2001. – 109 б.

  Кеден терминдерінің түсіндірме сөздігі.Наушабай Д.  – Алматы, 2001.-116 б.

 • 2002

  Заңдарда жиі қолданатын терминдер мен сөз тіркестерінің қазақша-орысша және орысша-қазақша сөздігі.(авторлар ұжымы). – Алматы, 2002. – 280 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Информатика және компьютерлік техника. Авторлар ұжымы: Н.Ы. Аманжолова, Қ.Ахметов, Қ.С.Әбдиев, Г.Есжанов, С.К.Кәриев, Б.Ж.Молдақалықова, К.Н.Нүриденова, А.Т.Рахметова, Г.И.Салғараева, К.У. Тұрмағамбетова, А.Ш. Тұрым, К.З. Халықова, А.Ә. Шәріпбаев (жетекші), А.С. Ысқақова. – Алматы, 2002. – 456 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Биология. Авторлар ұжымы: С. Арыстанғалиев, С.А. Әбиев (жетекші), Р.Б.Әбілдинов, Р.Әлімқұлова, К. Баяқышева, А.Қ. Бейсембаев, Б.Бекманов, Р.І. Берсімбаев, К.Ә: Дәуітбаева, Қ. Дүйсембин, Ә.Е. Ережепов, Б.Е. Есжанов, А. Жақанов, К. Жаңабеков, Ж.Ж. Қожантаева, Е. Мақашев, С. Махмұтов, Г.Қ. Мұзафарова, К.Қ. Мұхамбетжанов, Ш.Б.Мырзабекова, Ж. Нұрғалиев, К.С. Сағатов, Б. Сәрсенбаев, Р.С. Сәтімбекова, З. Сейітов, Б. Толысбаев, Н.Қ. Шоқанов, К.Қ. Шүленбаева. – Алматы, 2002. – 336 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Заңтану. Авторлар ұжымы: А.Н. Ағыбаев (жетекші), С.Ж. Айдарбаев, С.М. Алдашев, П. Әлмағамбетов, И.В. Әмірханова, Қ.А. Балатаев, М.С. Бейбітов, Қ.Ә. Беков, Ә.Е. Бектұрғанов, Е.Ш. Дусипов, Л.Қ. Еркінбаева, А.Е. Жатқанбаева, Е.Ғ. Жәкішев, А.С. Ибраева, А.Қ. Исабеков, А.А. Исаев, А.С. Камилова, З.Ж. Кенжалиев, Л.О. Кішкенебаев, Ө.С. Қыстаубай, Қ.М. Қожабеков, Б.Ж. Қуандықов, Ш.Б. Мәлікова, Н.б: Мұхитдинов, С. М. Найманбаев, Г.Х. Найманова, Е.Ш. Рахметов, С.С. Сартаев, Р.Б. Тапалова, С. Тынықбеков, Қ.Х. Халықов, Қ.А. Шөкенов, А.Т. Ізтілеуова. – Алматы, 2002. – 336 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және психология.Авторлар ұжымы: Ұ.Ә. Асылов, Н.С. Ахтаев, К.Қ. Аюбай, А.І. Әбдіғапбарова, С.Қ. Бердібаева, Қ.Б. Жарықбаев (жетекші), Қ.М. Жүкешев, С.Т. Иманбаева, Б.И. Иманбекова, А.Ә. Көшербаева, С.Қ. Қалиев (жетекші), Ш. Майғаранова Д. Мамырбаева, Ж.Ж. Молдабеков, Н. Нұрғалиева, О.К. Орманбаева, Р.Ә. Сқақов, Ә. Табылды. – Алматы, 2002. – 256 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экология және табиғат қорғау.Авторлар ұжымы: А.Ж. Ақбасова, Ә. Бегалинов, Е. Жамалбеков, Қ.С. Көшкімбаев, Қ. Қайым, Т. Қалыбеков (жетекші), Р.Қ. Шаймерденов. – Алматы, 2002. – 392 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Су шаруашылығы. Авторлар ұжымы: С.Ә.Әбдірәсілов, Ж.Д. Достай (жетекші), З. Зубайыров, Ш.Қ. Иманқұлов, Ф. Қабиев, Ә.Қ. Қадырбаев, С.Б. Құнанбаев, М.М. Молдазметов, А.Ә. Шәріпбаев, Ж.Ж. Шотан. – Алматы, 2002. – 392 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет. Авторлар ұжымы: Ә.Ш. Жомарт, Қ. Күзембаев (жетекші), Қ.С. Құлажанов, Т.Қ. Құлажанов, Р.Қ. Шаймерденов, Т.Ш. Шарманов, Д. Шоқпаров, Ә. Ізтаев. – Алматы, 2002. – 256 б.

  Орысша-қазақша-ағылшынша, қазақша-орысша-ағылшынша, ағылшынша-орысша-ағылшынша мұнай терминдерінің сөздігі. (Құрастырушылар – Көшербаева А.М., Майлыбаев М.М., ЕРмекбай Г.Ж., Фаткуллин Р.Ф.). – Алматы, 2002. – 768 б.

 • 2003

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Кен ісі және металлургия. Авторлар ұжымы: Ә.Д. Бектібаев (жетекші), А. Бермаханов, М.Ж. Бітімбаев, Б.К. Кенжалиев, Қ.Т. Көшербаев, Р.Қ. Шаймерденов, М.Т. Шоқаев, Қ.К. Ысмағұл. – Алматы, 2003. – 272 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Су шаруашылығы. – Алматы, 2003. – 392 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Геология. Авторлар ұжымы: Ә.Б. Байбатша, А.Т. Бекботаев, А.А. Жүнісов, Ф. Қабиев, Н. Сейітов (жетекші. – Алматы, 2003. – 248 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Экономика және қаржы. Авторлар ұжымы: Қ. Қажымұрат (жетекші), Қ.О. Оқаев, С.Р. Тоқсанбай, Р.Қ. Тоқсейіт, Ә.К. Қажымұратова. – Алматы, 2003. – 304 б.

  Теледидар сөздігі – тележурналист анықтамалығы. Тұрсын Қ., Нұсқабайұлы Ж. – Алматы, 2003, -380 б.

 • 2004

  Орысша-қазақша стоматологиялық сөздік. Құлманбет И.Ә., Құлманбет Р.И. – Алматы, 2004. – 248 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминдер сөздігі (бекітілген терминдер. Электронды сөздік ). Құрманбайұлы Ш. – Алматы, «Сөздік-Словарь» баспасы, 2004.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминдер сөздігі (мемтерминком бекіткен терминдер мен атаулар сөздігі). Құрманбайұлы Ш., Сапина С.  – Алматы, «Сөздік-Словарь» баспасы, 2004. – 352 б.

  Пән сөздері. Терминологиялық сөздік.Н. Қаратышқанұлының құрастыруымен 1927 жылы араб графикасымен Қызылордада жарық көрген. Кирилл әліпбиіндегі нұсқасы 2004 жылы Алматыда жарық көрді. Алғы сөзін жазған – Ш. Құрманбайұлы. Араб графикасынан кириллицаға өшіріп, баспаға дайындағандар – Ш. Құрманбайұлы мен О. Жұбаева. – Алматы, 2004. – 128 бет. 

  Атаулар сөздігі.1926 жылы латын графикасымен Қызылордада жарық көрген. Кирилл әліпбиіндегі нұсқасы 2004 жылы Алматыда жарық көрді. Алғы сөзін жазған - Ш. Құрманбайұлы. Араб графикасынан кириллицаға өшіріп, баспаға дайындағандар – Ш. Құрманбайұлы мен О. Жұбаева. – Алматы, 2004. – 184 б. 

 • 2005

  Медицина терминдерінің сөздігі.Ахметов М.  – Алматы, 2005. – 640 б.

  Фонетикалық терминдер сөздігі. Жүнісбек Ә., Жексенғалиев Б.Ө.  – Орал, 2005.- 102 б.

  Өсімдік атауларының орысша-қазақша және қазақша-орысша сөздігі. Қалиұлы Б. – Алматы, 2005. – 114 б.

  Нарықтық экономиканың түсіндірме сөздігі.(Құрастырушылар: Өтебаев М., Сұлтанов Қ., Еспаев С., Басс Т., Сырғабаева А.) – Алматы, 2005. – 305 б. 

  Орысша-қазақша әскерлік атаулары.– Алматы, 2005. – 136 б. (Екінші басылуы).

  Русско-казахский налогово-правовой толковый словарь справочник. Сабикенова З.С. – Алматы, 2005. – 244 б.

  Құрылыс терминологиясы. Хамзин С.Қ. – Астана, 2005. – 176 б.

  Энергетика саласында қолданылатын терминдердің орысша-қазақша сөздігі. (Құрастырушылар: Б. Тобаяқов, Ә. Жақып). – Астана, 2005. – 168 б.

 • 2006

  Компьютер терминдерінің сөздігі. Айтбайұлы Ө., Бұланбаева Ж. – Алматы, 2006. – 156 б.

  Банк терминдері мен ұғымдарының қазақша-орысша сөздігі. Құрастырғандар: Сейітқасымов Ғ., Бейсенғалиев Б., Бекболатұлы Ж. – Алматы, 2006. – 241 б.

  Жантану атауларының түсіндірме сөздігі. Жарықбаев Қ., Салгинбаева О. – Алматы, 2006. – 384 б.

  Қазақша-орысша дипломатиялық сөздік-анықтамалық. (Құрастырған: Жамкенов Б.). – Астана, 2006. – 500 б.

  Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. Қалиев Ғ. – Павлодар, 2006. – 548 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Әдебиет. (Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Құрастырушылар: Жүсіп Қ.П., Сарбалаев Ж.Т., Тұрышев А.Қ., Зейнуллина А.Ф., Жүсіпов Н.Қ., Муталиева Р.М., Қажыбаева Г.К., Түсіпова Қ.Д., Баратова М.Н., Тасболатов Қ.Т., Кәріпжанова А.О., Қопаева Ә.Қ.). – Павлодар, 2006. – 515 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік.Ғылымтану. (Жалпы редакциясын басқарған Е.Арын. Құрастырушылар:  Жұматаева Е., Қабдиева С.Ш., Исамәдиева С.А.). – Павлодар, 2006. – 430 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Журналистика. (Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Құрастырушылар: Шахметова Н.А., Бижан Ж.Қ., Серғазина Т.Т., Ашенова С.В., Омаров Н.Р., Сабырханова Р.Т., Аульбаева А.Р., Аманжолова М.Б.). – Павлодар, 2006.- 126 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Көлік. Транспорт. (Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Құрастырушылар: Тоқтағанов Т.Т., Абишов Қ.Қ., ҚҰмаров Т.Қ., Балтабекова А.Н., Шамгунов С.М., Омаров Т.А., Сембаев Н.С., Ибрагимова Г.Е., Сматаев Ә.М., Жұмаділов С.Қ., Адиханов Б.Қ., Тайшубекова А.Ж.). – Павлодар, 2006. – 474 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Метрология, стандартизация, патенттану. (Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Құрастырушылар: Кислов А.П., Царенко Л.А., Кислова В.П., Шкреба Е.В., Рахимжанова К.Х., Кривко Л.И., Талипов О.М.). – Павлодар, 2006. – 181 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Сәулет және құрылыс.  (Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Авторлар ұжымы құрастырған). – Павлодар, 2006. – 280 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Тарих. (Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Құрастырушылар: Арын Р.С., Ешмурадов А.Қ., Мұсағажинова А.А., Елмұратова Б.Ж., Қасымханова М.А., Карманова Р.А., Батталов Қ.Қ., Бижан Ж.Қ., Қадысова Р.Ж., захаренко А.Л., Григорева Р.В., Таштемханова Р.М., Мошна Н.И., Баймуханов О.К.). – Павлодар, 2006. – 400 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Физика. ( Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Құрастырушылар: Тлеукенов С.Қ., Биболов Ш.Қ., Жукенов М.Қ., Альжанова А.Б., Испулов А.С., Ботаева А.С., Досумбеков Қ.Р.). – Павлодар, 2006. – 449 б.

  Орысша-қазақша түсіндірме сөздік. Электротехника, электроника және байланыс.  ( Жалпы редакциясын басқарған Е. Арын. Құрастырушылар: Тастенов А.Д., Еңсебаев Т.А., Мустафина Р.М., Жұмаділова А.С., Қалменбаева Ж.М., Абельдинова Д.С.). – Павлодар, 2006. – 288 б.

  Орысша-қазақша-ағылшынша экономика терминдерінің сөздігі. Бұланбаева Ж., Бұланбаев Н. – Алматы, 2006. – 156 б.

 • 2007

  Бұқаралық ақпарат құралдарының сөздігі.Құрастырғандар: Тілешов Е., Негимов С. – Алматы, 2007. – 216 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: География және геодезия. – Алматы, 2007. – 264 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Қоғамдық тамақтану. – Алматы, 2007. – 232 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: машинажасау. – Алматы, 2007. – 296 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Химия.Нұрахметов Н., Ниязбаева А., Рысқалиева Р., Далабаева Н. – Алматы, 2007. – 336 б.

  Қаржы-экономикалық сөздік.(Жалпы редакциясын басқарған: Ә.Әбішев). – Алматы, 2007. – 720 б.

  Терминдер сөздігі (бекітілген терминдер).Құрманбайұлы Ш. – Алматы, 2007. – 232 б.

  Ағылшынша-орысша-қазақша заң терминдерінің сөздігі. Окушева Г.Т., Жанәділова З.М., Еркінбаева Л.Қ. – Алматы, 2007. – 106 б.

  Ақпараттандыру мен есептеу техникасы терминдерінің орысша-қазақша-ағылшынша сөздігі. Сарыпбеков Ж.С., Шенсізбаев Б.Ә., Ахметова С.Ғ., Нәлібаев  Ж.Б. – Алматы, 2007. – 312 б.

  Саяси түсіндірме сөздік. Құрастырушылар: Е. Саиров, Б. Әбдіғали, Т. Жабелова, Д. Әлібек. – Алматы, 2007. – 616 б.

  Ақпараттану мен есептеу техникасы терминдерінің орысша-қазақша-ағылшынша сөздігі. – Алматы, 2007. – 312 б.

  ҚР ҰҚК Шекара қызметінде қолданылатын терминологиялық сөздік. – Астана, 2007. – 240 б.

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Электроника, радиотехника және байланыс. –Алматы, 2007. – 232 б.

  Шипалы өсімдіктер термині. – Алматы: «Арда», 2007. – 128 б.

 • 2008

  Русско-казахский словарь социальной терминологии. Базарбаев К.Б.  – Астана, 2008. – 248 б.

  Қаржы-экономика аталымдарының орысша-қазақша сөздігі.Бекболатұлы Ж.  – Астана, 2008.- 168 б.

  Техникалық көптілдік сөздік: 50 мыңға жуық терминдер.Құдайбергенов Р. - Астана, 2008.- 800 б.

  Экономикалық орысша-қазақша сөздік / Жалпы редакциясын басқарған академик А.Қошанов. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. - 1164 б.

 • 2009

  Ауыл шаруашылығының орысша-қазақша сөздігі. – Астана, 2009.-496 б.

  Спорт терминдерінің түсіндірме сөздігі. Жолымбетов Ө.Ж., Құлназаров А.Қ.  – Алматы, 2009.- 480 б.

  Техникалық терминдер сөздігі.Құдайбергенов Р.  – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2009.- 616 б.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша физиология терминдерінің сөздігі. – Астана, 2009. – 180 б.

  Құқық саласының терминдер сөздігі. – Астана, 2009.-450 б.

  Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік.- Алматы, 2009. – 288 б.

  Орысша-қазақша-ағылшынша экономикалық сөздік.Тоқсанбай С.  – Алматы: «Таймас», 2009. – 240 б.

 • 2010

  Кеңесбаев Ұ. Ағылшынша-қазақша фразеологиялық сөздік. – Астана, 2010. – 772 б.

  Қазақша-орысша қоғамдық ғылымдары терминдерінің сөздігі.- Алматы, 2010.-656 б.

  Русско-казахско-английский политехнический словарь. Т.1 – Алматы, 2010. – 740 с.

  Русско-казахско-английский политехнический словарь. Т.2 – Алматы, 2010. – 720 с.

  Қазақша-орысша, орысша-қазақша ресми – іскери сөздік. Тұрлыбекова Ж.А., Қаюпова Ұ.К.  – Алматы, 2010. – 240 б.

 • 2011

  Ағылшынша-қазақша экологиялық сөздік. Жанетов Б., Жанетова Ф. – Алматы, 2011.- 384 б.

 • 2012

  Арабша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-арабша халықаралық қатынастар және саяси лексика сөздігі. – Алматы, 2012. – 396 б.

  Цитология, эмбриология, гистология, анатомия терминдерінің түсіндірме-анықтамалық сөздігі. Жаңабеков К.  – Алматы, 2012. – 480 б.

  Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Қалиев Ғ.  – Алматы, 2012.-388 б.

 • 2013

  Орысша-қазақша ветеринарлық сөздік. Джанабекова К., Джанабекова Г. – Алматы, 2013. – 288 б.

  Кеме құрылысының сөздігі. Куянбаев А., Сабирова Н.  – Алматы, 2013. – 192 б.

  Қазақша-немісше және немісше-қазақша дипломатиялық анықтамалық сөздігі. Құраст. Әлжанов Ә. – Алматы, 2013. – 176 б.

  Баспа және полиграфия терминдерінің түсіндірме сөздігі. Медеубекұлы С., Омарова Б., Әбдиева Р.  –  Алматы, 2013. – 232 б.

  Орысша-қазақша банк терминдерінің сөздігі- Русско-казахский словарь банковских терминов. – Алматы: «Ой-сана» баспасы, 2013. – 1152 б.

  Тағамтану сөздігі (орысша-қазақша-ағылшынша). – Алматы: «Ой-сана» баспасы, 2013. – 216 б.

  Пошта терминдерінің қазақша-орысша сөздігі. Тоқсанбай С.Р.  – Алматы: «Ой-сана баспасы», 2013. – 1152 б.

  Французша-орысша-қазақша, қазақша-орысша-французша дипломатиялық терминдер сөздігі. Алматы, 2013. – 380 б.

  Немісше-орысша-қазақша, қазақша-орысша-немісше дипломатиялық терминдер сөздігі. Шалгинбаева Р. – Алматы, 2013.-396 б.

 • 2014

  Т.1: Физика және астрономия. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 388 б.

  Т.2: Математика. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.  – Алматы 2014.- 440 б.

  Т.3: Информатика және есептеуіш техника. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 452 б.

  Т.4: Механика және машинатану. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 400 б.

  Т.5: Энергетика. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 442 б.

  Т.6: Электроника, радиотехника және байланыс. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.– Алматы, 2014.- 428 б.

  Т.7: Машинажасау. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 372 б.

  Т.8: Көлік және қатынас жолдары. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 428 б.

  Т.9: Сәулет және құрылыс. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 448 б.

  Т.10: Статистика, стандарттау және зияткерлік меншік. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 644 б.

  Т.11: Әскери іс. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 568 б.

  Т.12: Химия. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 496 б.

  Т.13: Биология. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 528 б.

  Т.14: Медицина. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 532 б.

  Т.15: Ауыл шаруашылығы. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 504 б.

  Т.16: Су шаруашылығы. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 488 б.

  Т.17: Экология. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 506 б.

  Т.18: Кен ісі және металлургия. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 504 б.

  Т.19: Геология, геодезия және география. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 450 б.

  Т.20: Жеңіл және тоқыма өнеркәсібі. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 476 б.

  Т.21: Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 600 б.

  Т.22: Философия және саясаттану. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. - Алматы, 2014.- 488 б.

  Т.23: Тарих. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.- Алматы, 2014.- 480 б.

  Т.24: Педагогика және психология. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік.  - Алматы, 2014.- 508 б.

  Т.25: Мәдениет және өнер. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, 2014.- 552 б.

  Т.26: Әдебиет және лингвистика. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, 2014.- 600 б.

  Т.27: Экономика және қаржы. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 544 б.

  Т.28: Іс жүргізу және мұрағат ісі. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 512 б.

  Т.29: Заңтану. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 2014.- 532 б.

  Т.30: Дене тәрбиесі және спорт.Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік, – Алматы, 2014.- 464 б.

  Қазақстанның қоғамдық келісім және этносаралық толеранттылық саясаты және практикасы терминдері мен ұғымдары. – Астана, 2014. – 400 б.

  1. Қаржылық көптілді терминдер мен идиомалар сөздігі. А.А.Адамбекова. –Алматы :  Экономика, 2014 ж – 271б.
  2. Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің терминденуі. А.Б.Жиекбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014 ж – 167б.
  3. Түркілік ортақ термин негіздері. Д.Ысқақұлы. – Алматы: Таңбалы, 2014ж – 157б.
  4. Сәрсен Аманжолов және терминшығармашылықтың кейбір мәселелері. Ф.Р.Ахметжанова. - Өскемен: Берел, 2014 ж – 281б.
  5. Қазіргі қазақ тіліндегі бизнес терминдерінің даму үрдісі. А.К.Мусагулова. - Алматы: 2014 ж – 145б.
  6. Археологиялық терминдердің мультилингвистикалық сөздігі. Г.Д.Біләлова, С.А.Ярыгин, М.Минарди, Ж.Л.Бонора. - Астана: 2014 ж – 339б.
  7. Қазіргі түрік тілінің фонетикасы. А.Қ.Қалиев. – Алматы: Қазақ университеті, 2014ж – 169б.
  8. Казахский язык: казахско – русский словарь лингвистических терминов. А.С.Айткалиева, Н.Е.Атжанова. – Қостанай: 2014ж – 103б.
  9. Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің терминденуі: А.Б.Жиекбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2014ж – 167б.
  10. Тәуелсіздік кезеніндегі қазақ терминологиясы. Құрастырған: Е.Әбдірәсілов, Ж.Асанова. – Астана: 2014ж -226б.
  11. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Ш.Сарыбаев. – Алматы: Абзал – Ай, 2014ж – 638б.
 • 2015

  МАSS media және телкоммуникация терминдерінің қазақша- орысша - ағылшынша анықтамалық сөздігі. Редактор –құрастырған : Қ.Тұрсын – Алматы, «Қазақ энциклопедиясы баспасы, 2015. -632 б.

  Махамбет А.Қ. Мұнай мен газ бойынша қазақша-орысша –ағылшынша сөздік. – Алматы : «Асыл сөз» баспасы, 2015 -752 б.

  • Қылмыстық процесс бойынша терминдер және түсініктер. Н.Б.Майлыбаева. – Қарағанды : 2015 ж – 49б.
  • Биологиялық терминдер сөздігі. М.Т.Ақай, Қ.Б.Оразбаев. С.Ажаев, А.К Убайдуллаев, З.С.Әжібаева, ред. И.А.Ышықов. - Түркістан: Тұран, 2015ж – 388б.
  • Аударманың өзекті мәселелері. Құрастырған: С.Құлманов. – Алматы:  Palitra – Press, 2015ж – 293 б.
  • Тілдескіш: банк қызметкерлеріне және банк қызметтерін тұтынушыларға арналған. М.Мұқаметқали, А.Ахметбекова, Б.Жұбатова, бағдарлама жетекшісі Қ.Н.Келімбетов. – Алматы: Керемет медиа, 2015 – 266б.
 • 2016

  1. Түркітану: қысқаша энциклопедиялық лұғат. Құрастырған : С.Б.Бектеміров, Р.Әуезхан. – Алматы: Қазақ университеті, 2016ж – 173б.
  2. Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау: қазақша терминдер сөздігі. Т.Р.Сейдығалиев, С.Н.Исаев. – Қарағанды: 2016ж.
  3. Халықаралық жария құқығы: қазақша терминдер сөздігі. С.Н.Исаева, Т.Р.Сейдығалиев. – Қарағанды: 2016ж – 33б.
  4. Әдіскер анықтамалығы. Құрастырған: Б.Қапалбек. – Астана: 2016ж 192б.
  5. Экономикалық ғылымдар методологиясынан очерктер. Р.Елемесов. – Алматы: Қазақ университеті, 2016ж – 305б.
 • 2017

  «Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі. М.Шайдаров. М.Ахметов ,  Алматы. ЖК «Тарпанбаева А.Ш.», 2017 ж.-556 бет

  «Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі. Г.Мамырбекова, Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2017 ж. - 656 бет

  «Қытайша –қазақша үлкен сөздік Құрастырғандар: Д.Мәсімханұлы, А.Әбиденқызы, Алматы. «Эксклюзив КА», 2017. -1032 б

 • 2017

  1. Жаңа атаулар мен қолданыстар. Ш.Құрманбайұлы. – Алматы: Керемет медиа, 2017 ж – 285б.
  2. Көркем аудармадағы жаңа атаулар: жасалуы мен қолданысы. Ш.Құрманбайұлы. – Астана: Фолиант, 2017 ж – 556б.
  3. Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша терминологиялық глоссарий. Ж.Т.Қошанова, - Петропавл: 2017ж – 100б.
  4. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі. С.М.Иманқұлова. – Алматы: Қазақ университеті, 2017ж – 217б.
  5. Латынша медициналық терминдердің түсіндірме сөздігі. М.Шайдаров, М.Ахметов. – Алматы: 2017жт – 552б.