"

ТЕК ТЕРМИНКОМ МҮШЕЛЕРІ ҒАНА ДАУЫС БЕРЕ АЛАДЫ! Республикалық терминология комиссиясының 2024 жылғы 3-отырысында бекітілетін терминдері (жаратылыстану-математика бағыты)

САЛАСЫ ТЕРМИН САНЫ РЕТТІК САНЫ
1 ҚР Денсаулық сақтау министрлігі қарауға ұсынған терминдер (медицина саласының терминдері) 223 1-223
2 Тамақ өнеркәсібі саласының терминдері 279 224-502
#Орысша нұсқасыҚазақша нұсқасыРейтинг
1.абсцессіріңдік, абсцесс
абсцесс
іріңдік, абсцесс
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Іріңдік – терінің терең қабатында немесе ішкі органдарда қандағы жұқпалы бактериялар тудырған лейкоцит ұлпаларының бұзылуы салдарынан пайда болатын қою сары ірің.
2. Этимологиясы: абцесс (латын. abscessus) – "домбығу, іріңдеу".
3. Өзбек: abtsess, xo'ppoz
4. Түрік: apse
5. Ағылшын: abscess
6. Неміс: abszess
7. Бекітілген нұсқасы: абсцесс почки - бүйрек абцесі (2017), абсцесс холодный - суық абцесс (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Екі айдан астам еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімі белгіленген аурулардың тізбесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1033 бұйрығы. ... Өрескел неврологиялық түсулерi бар бас сүйек iшiндегi және омыртқа iшiндегi абцесс пен гранулема ...
9. Ұсыныстар: бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «іріңдік» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+10
2.абсцесс паранефральныйпаранефральды абцесс, бүйрек жаны іріңдік, бүйрекмаңы абцесі (2017)
абсцесс паранефральный
паранефральды абцесс, бүйрек жаны іріңдік, бүйрекмаңы абцесі (2017)
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Паранефральды абцесс – бүйректің айналасындағы майлы тіндердің қабынуы.
2. Этимологиясы: паранефраль (көне грек. παρα) – "маңы, айналасы, жаны", νεφρός – бүйрек, абцесс (латын. abscessus) – "домбығу, іріңдеу".
3. Өзбек: paranefral xo'ppoz
4. Түрік: paranefral apse
5. Ағылшын: paranephral abscess
6. Неміс: paranephraler аbszess
7. Бекітілген нұсқасы: абцесс паранефральный - бүйрекмаңы абсцесі (2017), блокада паранефральная - паранефралдық блокада (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Екі айдан астам еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімі белгіленген аурулардың тізбесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1033 бұйрығы. ... Өрескел неврологиялық түсулерi бар бас сүйек iшiндегi және омыртқа iшiндегi абцесс пен гранулема ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында «паранефральды абцесс» тіркесі кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «бүйрек маңы іріңдігі» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+4
3.аденомэктомияқуықасты безін отау
аденомэктомия
қуықасты безін отау
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Қуықасты безін отау – қуық асты безінің уретраны тарылтатын және зәр шығару процесіне кедергі келтіретін өсіп кеткен тіндерін хирургиялық жолмен ішінара немесе толығымен алып тастау.
2. Этимологиясы: аденомэктомия (грек. аden) - "темір", oma - "қатерсіз ісік", ektome - "кесу, алып тастау".
3. Өзбек: adenomektomiya
4. Түрік: adenomektomi
5. Ағылшын: adenomectomy
6. Неміс: аdenomektomie
7. Бекітілген нұсқасы: гастроэктомия - гастроэктомия (2017), аденома гепатоцеллюлярная - гепатоцеллюлялық аденома (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасында стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсету стандартын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 наурыздағы № ҚР- ДСМ-27 бұйрығы. ... Қуықасты безінің зарарсыз гиперплазиясы асқынған науқастарда құрсағаарты немесе қуықасты аденомэктомиясы ...
9. Ұсыныстар: бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «аденомэктомия» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+2
4.адреноблокаторадреноблокатор, адренотежегіш, адрентежегіш, адренобұғаттағыш (2017), адренбұғаттағыш
адреноблокатор
адреноблокатор, адренотежегіш, адрентежегіш, адренобұғаттағыш (2017), адренбұғаттағыш
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Адреноблокатор – адреналин тобының медиаторларына рецепторларды бұғаттайтын химиялық заттар (адреналин, норадреналин).
2. Этимологиясы: адреноблокатор (лат. adrenalis) - "бүйрек үсті безі", (франц. фр. bloc) - "жиынтық, шығыршық".
3. Өзбек: adrenoblokator
4. Түрік: adrenerjik bloker
5. Ағылшын: adrenoblocker
6. Неміс: аdrenoblocker
7. Бекітілген нұсқасы: адреноблокатор - адренобұғаттағыш (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Дәрілік препараттардың құрамына кіретін әсер етуші заттарды ескере отырып, оларды рецептісіз және рецепт бойынша босатылатын дәрілік препараттардың санаттарына жатқызу қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 6 қаңтардағы № ҚР ДСМ-4 бұйрығы. ... бета-адреноблокаторлар басқалармен біріктірілімде селективті ...
9. Ұсыныстар: бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «адренбұғаттағыш» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+10
5.амбулаторный больнойемханалық науқас, амбулаторлық науқас
амбулаторный больной
емханалық науқас, амбулаторлық науқас
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Емханалық науқас – ауруханада емделетін, бірақ күні бойы онда қалмайтын науқас.
2. Этимологиясы: амбулатория (лат. ambulare) - "жүру, қозғалу".
3. Өзбек: ambulatoriya kasalligi
4. Түрік: ayakta tedavi gören hasta
5. Ағылшын: outpatient
6. Неміс: ambulanter patient
7. Бекітілген нұсқасы: больной амбулаторный - амбулаториялық науқас (2017), амбулатория - амбулатория (2007)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі N 172 Заңы ... ауыратын науқас ...
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 19 қарашадағы № 141-V Заңы ... науқастың келісімі ...
Қазақстан Республикасының Заңы 1998 жылғы 17 желтоқсан N 325-I ... амбулаториялық-емханалық тарификатор ...
Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 211-VІ ҚРЗ. ... амбулаториялық қамтамасыз етуге ...
Қазақстан Республикасының Заңы 2022 жылғы 1 желтоқсандағы № 161-VII ҚРЗ ... амбулаториялық-емханалық көмек ...
9. Ұсыныстар: бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «амбулаторлық науқас» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+5
6.анастомозжалғама, ұштасым, анастомоз
анастомоз
жалғама, ұштасым, анастомоз
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Жалғама – қуысты мүшелердің ішкі көлемін (мысалы, ішек, қан немесе лимфа тамырлары), сондай-ақ, жүйке тіндері, бұлшықет және т.б. ұлпаларды олардың арасындағы байланысты қамтамасыз ету үшін хирургиялық немесе басқа жолмен қосу, бітістіру.
2. Этимологиясы: анастомоз (көне грек. ἀναστόμωσις) - "саңылау, тесік, жырық".
3. Өзбек: anastomoz
4. Түрік: anastomoz
5. Ағылшын: anastomosis
6. Неміс: аnastomose
7. Бекітілген нұсқасы: анастомоз - тамыржалғау (2005), гастроэнтероанастомоз - гастроэнтероанастомоз (2017), цифровая приставка - цифрлық жалғама (2021)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасында хирургиялық (абдоминалды, торакалды, колопроктологиялық) көмек көрсетуді ұйымдастыру cтандартын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 наурыздағы № 41 бұйрығы. ... анастомоз және ішінара эзофагоэктомиясы ...
9. Ұсыныстар: бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «анастомоз» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+7
7.анастомоз бок-в-бокбүйір бүйіріне анастомозы, бүйірлік анастомозы, бүйірден бүйірге анастомозы
анастомоз бок-в-бок
бүйір бүйіріне анастомозы, бүйірлік анастомозы, бүйірден бүйірге анастомозы
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Бүйір бүйіріне анастомозы – хирургия саласында ішек анастомозын қалыптастыру үшін қолданылатын, ішек қуысының тарылуын және сыңылаулардың қалуын болдырмайтын, ауқымды тыртықтың пайда болуына жол бермейтін әдіс.
2. Этимологиясы: анастомоз (көне грек. ἀναστόμωσις) - "саңылау, тесік, жырық".
3. Өзбек: yonma-yon anastomoz
4. Түрік: yan yana anastomozu
5. Ағылшын: side-to-side anastomosis
6. Неміс: anastomose seite an seite
7. Бекітілген нұсқасы: артерио-венозный анастомоз – артерия-веналық анастомоз (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 наурыздағы № 41 бұйрығы. ... Анастомоз және ішінара эзофагоэктомиясы ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 5 сәуірдегі № 12 бұйрығы. ... Аш ішек анастомозы ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 46 бұйрығы ... Билиодигестивті анастамоздар ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында "бүйір бүйіріне анастомозы, бүйірлік анастомозы" термин тіркестері кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, "бүйірден бүйірге анастомозы" терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
-1
8.анастомоз конец-в-конецұшы ұшына анастомозы, ішектердің ұшын бірікту анастомозы, ішектер ұшы анастомозы, ұшынан ұшына анастомозы
анастомоз конец-в-конец
ұшы ұшына анастомозы, ішектердің ұшын бірікту анастомозы, ішектер ұшы анастомозы, ұшынан ұшына анастомозы
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Ұшы ұшына анастомозы – қуыс мүшелердің ұштарын екі қатарлы Альберт тігісімен тікелей байланыстыра жалғайтын мейлінше физиологиялық ұштасым.
2. Этимологиясы: анастомоз (көне грек. ἀναστόμωσις) - "саңылау, тесік, жырық".
3. Өзбек: anastomoz oxiri-oxiri
4. Түрік: uçtan uca anastomozu
5. Ағылшын: end-to-end anastomosis
6. Неміс: ende-zu-ende-anastomose
7. Бекітілген нұсқасы: артерио-венозный анастомоз – артерия-веналық анастомоз (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 наурыздағы № 41 бұйрығы. ... Анастомоз және ішінара эзофагоэктомиясы ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 5 сәуірдегі № 12 бұйрығы. ... Аш ішек анастомозы ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 46 бұйрығы ... Билиодигестивті анастамоздар ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында "ұшы ұшына анастомозы, ішектердің ұшын бірікту анастомозы, ішектер ұшы анастомозы" термин тіркестері кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, "ұшынан ұшына анастомозы" терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
-3
9.анурия постренальнаяпостренальды анурия, бүйрексоңғылық анурия, постреналды анурия
анурия постренальная
постренальды анурия, бүйрексоңғылық анурия, постреналды анурия
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Постренальды анурия – бүйрек арқылы шығарылған зәрдің денеде пайда болған ісіктің несепағарларды қысуы, гинекологиялық процедуралар кезінде несепағардың кездейсоқ зақымдалуы, бүйректегі тастардың жоғарғы зәр шығару жолдарын бітеуі салдарынан қуыққа жетпеуі.
2. Этимологиясы: постреналды (латын. post) - "соңғы, кейінгі", renalis - "бүйрекке қатысты"; анурия (көне грек. ἀν) - "теріс, болымсыз ұғымды білдіретін қосымша", οὖρον - "зәр, несеп".
3. Өзбек: anuriya postrenal
4. Түрік: postrenal anüri
5. Ағылшын: postrenal anuria
6. Неміс: postrenale аnurie
7. Бекітілген нұсқасы: анурия - зәр шықпауы (2005)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 14 қазандағы № ҚР ДСМ-114 бұйрығы. ... Анурия немесе олигурия ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 6 қаңтардағы № ҚР ДСМ-3 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 6 қаңтардағы № 5 бірлескен бұйрығы. ... одан астам уақытта анурия ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 46 бұйрығы ... Анурия кезінде жедел және шұғыл көмек көрсету ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында «постренальды анурия, бүйрексоңғылық анурия» термин тіркесі кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «постреналды анурия» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+6
10.анурия преренальнаяпреренальды анурия, бүйрекалдылық анурия, переналды анурия
анурия преренальная
преренальды анурия, бүйрекалдылық анурия, переналды анурия
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Преренальды анурия – шок, жүрек жеткіліксіздігі, қолқа, бүйрек артериялары немесе тамырларының тромбозы, қан жоғалту, толассыз құсу, шамадан тыс диарея салдарынан бүйрекке қан ағымының жеткіліксіз келуіне байланысты зәр шығару секрециясының болмауы.
2. Этимологиясы: пререналды (лат. prae) - "алдында, дейін", renalis - "бүйрекке қатысты"; анурия (көне грек. ἀν) - "теріс, болымсыз ұғымды білдіретін қосымша", οὖρον - "зәр, несеп".
3. Өзбек: prerenal anuriya
4. Түрік: prerenal anüri
5. Ағылшын: prerenal anuria
6. Неміс: prärenale Anurie
7. Бекітілген нұсқасы: анурия – зәр шықпауы (2005)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 14 қазандағы № ҚР ДСМ-114 бұйрығы. ... Анурия немесе олигурия ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 6 қаңтардағы № ҚР ДСМ-3 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 6 қаңтардағы № 5 бірлескен бұйрығы. ... одан астам уақытта анурия ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 46 бұйрығы ... Анурия кезінде жедел және шұғыл көмек көрсету ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында "преренальды анурия, бүйрекалдылық анурия" термин тіркесі кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, "пререналды анурия" терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+5
11.анурия ренальнаяренальды анурия, бүйректік анурия, реналды анурия
анурия ренальная
ренальды анурия, бүйректік анурия, реналды анурия
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Ренальды анурия – қылмыстық аборт, ишемия, гипоксия, нефротоксикалық улармен улану, сәйкес келмейтін қанды құю, аллергиялық реакция, жедел гломерулонефрит салдарынан бүйрек паренхимасының зақымдануы және қан айналымының әртүрлі бұзылыстары нәтижесінде несептің бөлінбей қалуы.
2. Этимологиясы: реналды (латын. renalis) - "бүйрекке қатысты"; анурия (көне грек. ἀν) - "теріс, болымсыз ұғымды білдіретін қосымша", οὖρον - "зәр, несеп".
3. Өзбек: renal anuriya
4. Түрік: renal anüri
5. Ағылшын: renal anuria
6. Неміс: nierenanurie
7. Бекітілген нұсқасы: анурия – зәр шықпауы (2005)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 14 қазандағы № ҚР ДСМ-114 бұйрығы. ... Анурия немесе олигурия ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 6 қаңтардағы № ҚР ДСМ-3 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 6 қаңтардағы № 5 бірлескен бұйрығы. ... одан астам уақытта анурия ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 46 бұйрығы ... Анурия кезінде жедел және шұғыл көмек көрсету ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 5 сәуірдегі № 12 бұйрығы. ... бүйректік гипертензия ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-291/2020 бұйрығы. бүйректі трансплантаттау ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында «ренальды анурия, бүйректік анурия» термин тіркесі кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «реналды анурия» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+8
12.артериовенозная фистулаартериовенозды жыланкөз, артериавеналық жыланкөз, артериавеналық фистула
артериовенозная фистула
артериовенозды жыланкөз, артериавеналық жыланкөз, артериавеналық фистула
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Артериовенозды жыланкөз – артерия мен вена арасындағы туа біткен немесе жүре пайда болған патологиялық тікелей байланыс, дененің кез келген жерінде немесе ішкі органдарда (ми мен жұлын, бүйрек, өкпе, бауыр) шоғырланып, жергілікті және жүйелік қан ағымын бұзатын, алқызыл түсті, бүлкілдеп тұратын түзілімдер.
2. Этимологиясы: артерия (көне грек ἀρτηρία) - "күретамыр", веноз (латын. venosus) - "көктамыр, өзек", фистула (лат. fistula) - "түтік".
3. Өзбек: arteriovenoz fistula
4. Түрік: arteryo-venöz fistüller
5. Ағылшын: arteriovenous fistula
6. Неміс: arteriovenöse fistel
7. Бекітілген нұсқасы: аневризма артериовенозная - артериавеналық аневризма (2017), артерия - артерия, күретамыр (2024), артерио-венозный анастомоз – артерия-веналық анастомоз (2017), вена - вена (2017), бронхиальный свищ - бронх жыланкөзі (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021 жылғы 4 ақпандағы № ҚР-ДСМ-14 бұйрығы.
... артериовенозды фистула ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 14 қазандағы № ҚР ДСМ-114 бұйрығы. ... ... артериовеноздық фистула ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы № 150 қаулысы.
... ересек адамдар арасында артериялық ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 115 Қаулысы. ... артериялық гипертензияның ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 11 наурыздағы № 123 қаулысы ... артериялық гипертензия
9. Ұсыныстар: бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «артериавеналық фистула» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+6
13.артерия локтевой костишынтақ жіліктік артерия, шынтақ жілік артериясы, шынтақ жілік күретамыры
артерия локтевой кости
шынтақ жіліктік артерия, шынтақ жілік артериясы, шынтақ жілік күретамыры
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Шынтақ жіліктік артерия – білектің медиальды бөлігінің негізгі артериясы, иық артериясының жалғасы.
2. Этимологиясы: артерия (көне грек. ἀρτηρία) - "күретамыр".
3. Өзбек: ulna arteriyasi
4. Түрік: ulnar atardamar
5. Ағылшын: ulnar artery
6. Неміс: arterie des ellenbogens
7. Бекітілген нұсқасы: артерия локтевая - шынтақ күретамыры (2005), артерия - артерия, күретамыр (2024)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы № 150 қаулысы. ... артериялық ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 115 Қаулысы. ... ересек адамдарда артериялық гипертензияның ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 25 қаңтардағы № 33 қаулысы. ... негізгі артерияның ортасында дамыды ...
шынтақ сүйектерінің ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 7 қазандағы № ҚР ДСМ-116/2020 бұйрығы. ... шынтақ сүйектерінің секвестрэктомиясы ...
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 107-V Заңы ... сүйек кемігін ...
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 314-IV Заңы. ... қайтыс болғанның денесімен (сүйектерімен) ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында «шынтақ жіліктік артерия, шынтақ жілік артериясы» термин тіркестері кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «шынтақ жілік күретамыры» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+5
14.артерия лучевой костикәрі жіліктік артерия, кәрі жілік артериясы, кәрі жілік күретамыры
артерия лучевой кости
кәрі жіліктік артерия, кәрі жілік артериясы, кәрі жілік күретамыры
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Кәрі жіліктік артерия – білектің бүйір бөлігінің негізгі артериясы, иық артериясының жалғасы.
2. Этимологиясы: артерия (көне грек. ἀρτηρία) - "күретамыр".
3. Өзбек: radial arteriya
4. Түрік: radial arter
5. Ағылшын: radial artery
6. Неміс: arterie des Strahlenknochens
7. Бекітілген нұсқасы: артерия лучевая – кәріжілік күретамыры (2005)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № 716 бұйрығы. ... кәрі жіліктің ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 106 бұйрығы. ... Кәрі жіліктің біз тәрізді ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы № 150 қаулысы.
... ересек адамдар арасында артериялық ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 115 Қаулысы. ... артериялық гипертензияның ...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 11 наурыздағы № 123 қаулысы ... артериялық гипертензия
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 7 қазандағы № ҚР ДСМ-116/2020 бұйрығы. ... шынтақ сүйектерінің секвестрэктомиясы ...
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 107-V Заңы ... сүйек кемігін ...
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы № 314-IV Заңы. ... айтыс болғанның денесімен (сүйектерімен) ...
9. Ұсыныстар: заңнама құжаттарында «кәрі жіліктік артерия, кәрі жілік артериясы» термин тіркесі кездеспеді. Бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «кәрі жілік күретамыры» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+9
15.асцитшемен, ішшемен (2005)
асцит
шемен, ішшемен (2005)
Саласы
Этимологиясы
Дефинициясы1. Шемен – бауыр, ұйқы безі, бүйрек, жатыр аурулары, сондай-ақ жүрек патологиясы, онкологиялық процестер кезінде іш қуысында сұйықтықтың жиналуы.
2. Этимологиясы: асцит (көне грек ἀσκός) - "сұйықтықты сақтауға арналған тері"
3. Өзбек: astsit
4. Түрік: assit
5. Ағылшын: ascites
6. Неміс: bauchwassersucht
7. Бекітілген нұсқасы: асцит – іш шемені (1995), асцит – ішшемен (2005), водянка живота – іш шемені (2017), водянка головного мозга – ми шемені (2017)
8. Заңнамадағы қолданысы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 12 қарашадағы № ҚР ДСМ-112 бұйрығы. ... жамбас аймағындағы асцит ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 29 наурыздағы № 48 бұйрығы. ... рефрактерлі асцит ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 наурыздағы № 41 бұйрығы. ... асцит кезінде ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 наурыздағы № ҚР- ДСМ-27 бұйрығы. ... Өт қуығының шемені ...
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2024 жылғы 5 сәуірдегі № 12 бұйрығы. ... ұрық шемені ...
9. Ұсыныстар: бекітілген терминдерді, басқа тілдегі аудармасын ескере отырып, «шемен» терминін бекіту ұсынылады.
Рейтинг
+4