Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалык сөздік (ақпараттық жүйе саласы)

Кітап авторы: Г. Ильясова
Кітап жайлы мәлімет: -Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту инсттугы, 2010. - 312 бет.
ISBN: 978-601-7206-22-2

Сөздікте ақпараттық жүйе саласына қатысты терминдер мен атаулардың,
сөз тіркестерінің орысша-қазақша түсіндірмесі берілген.

Сөздік ақпараттық жүйе саласынын қызметкерлеріне, оқу орындарының
студенттері мен оқытушыларына, аудармашыларға және осы сала
терминологиясына қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналған.

Настояший словарь содержит русско-казахское толкование терминов и
названий, словосочетаний, относящихся к сфере информационной системы.

Словарь предназначен для сотрудников отрасли информационных систем,
студентов и преподавателей учебных заведений, переводчиков и всех
проявляюших интерес к терминологии данной отрасли.