Қор толықтыру.
#ОрысшаҚазақша
1.АБАДИ СИМПТОМАБАДИ СИМПТОМЫ
СаласыМедицина
ЭтимологиясыJ. A. Abadie, 1873-1932, франц. невропатолог
Дефинициясыөкше сіңірін басқан кезде ауырғанды сезінбеу, tabesdorsalis кезінде орын алады.
Рейтинг
2.АБАЛИХИНА--ПИВОВАРОВА МЕТОДАБАЛИХИН-ПИВОВАРОВ ӘДІСІ
СаласыМедицина
ЭтимологиясыА.А. Абалихин, кеңестік рентгенолог; В. П.Пивоваров, 1895 ж. туылды, кеңестік офтальмолог
Дефинициясыжартылай аксиалды (кассета иектің астында көлденеңінен орналасады, бет алға қарай аздап еңкейіп тұрады, тік бағытта қарау керек) және профильді проекциялардағы көз ұясын рентгенографияға түсіру әдісі; көздің ішінде бөтен дененің орналасуын анықтау үшін қолданылады.
Рейтинг
3.АББИ ПЛАСТИКА ГУБЫЕРІННІҢ АББИ ПЛАСТИКАСЫ
СаласыМедицина
ЭтимологиясыR. Abbe, 1851-1928, амер. хирург
Дефинициясыеріннің ақаулығын басқа еріннің тінінен құралған аяқшаға сына тәрізді қиықпен ауыстыратын пластикалық ота.
Рейтинг
4.ABBREVIATA CAUCASICAABBREVIATA CAUCASICA
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясыжұмыр құрттар класы Physalopteridae тобына жататын гельминттердің түрі; түпкілікті қожайындары– маймыл, кейде адамдардан да кездеседі, адамдардың асқазан, өңеш, аш ішектерінде паразиттік тіршілік етеді; аралық қожайындар – әртүрлі омыртқалы жануарлар.
Рейтинг
5.АББРЕВИАЦИЯАББРЕВИАЦИЯ
СаласыМедицина
Этимологиясылат. abbreviatio – «жиырылу»
Дефинициясытұқымның дамымауына немесе органдардың редукциясына әкеп соғатын онтогенездің жеке кезеңдерінің түсіп қалуы есебінен органдардың немесе олардың бөліктерінің жеке даму циклінің қысқаруы.
Рейтинг
6.АБДОМИНАЛИЗАЦИЯ СЕРДЦАЖҮРЕКТІҢ АБДОМИНАЛИЗАЦИЯЛАНУЫ
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясысозылмалы коронарлы тапшылық кезінде перикард қуысы мен құрсақ қуысы арасына сағалар салатын хирургиялық ота.
Рейтинг
7.АБДУКТОРАБДУКТОР
СаласыМедицина
Этимологиясылат. abduco, abductum – «бөлу»
Дефинициясыаяқ-қолды немесе оның бөліктерін (мысалы, саусақ) бөліп тұратын бұлшық ет.
Рейтинг
8.АБДУКЦИОННЫЙ ФЕНОМЕНАБДУКЦИЯЛЫҚ ФЕНОМЕН
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясыкөздің қарқынды алшақтауы кезінде қарашықтың тарылуы; орталық жүйке жүйесінің кейбір зақымдаулары кезінде байқалады.
Рейтинг
9.АБЕЛЛЯ МЕТОДАБЕЛЛ ӘДІСІ
СаласыМедицина
ЭтимологиясыL. L. Abell, 1909 ж. туылған амер. биохимик
ДефинициясыЛиберманн-Бурхард реакциясын пайдалануға негізделген, қан сарысуындағы жалпы холестеринді сандық жағынан анықтайтын колориметрлік әдіс.
Рейтинг
10.АБЕРРАНТНЫЙАБЕРРАНТТЫ
СаласыМедицина
Этимологиясылат. aberrans, aberrantis – «ауытқитын»
Дефинициясықалыпты құрылыстан, орналасудан немесе жай-күйден ауытқу (мысалы, аберрантты қантамыр, хромосомалардың аберрантты учаскесі және т.б.).
Рейтинг
11.АBERRATIONMENTALАBERRATIONMENTAL
СаласыМедицина
Этимологиясыкөн.; франц. аberrationmental – "психикалық ауытқу"
Дефинициясы19 ғасырда француз психиатриясындағы психикалық аурулардың жалпы атауы, отандық әдебиетте де қолданылған.
Рейтинг
12.АБЕРРАЦИЯ ГЛАЗАКӨЗ АБЕРРАЦИЯСЫ
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясыкөздің оптикалық жүйесінің жетілмеуі салдарынан көздің ішкі тор қабығында бейнелердің бұрмалануы.
Рейтинг
13.АБЕРРАЦИЯ ПОЛУХРОМАТИДНАЯЖАРТЫЛАЙ ХРОМАТИДТІ АБЕРРАЦИЯ
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясыбір хроматидтің бойлық жартысын жанап өтетін хромосомалық аберрация.
Рейтинг
14.АБЕРРАЦИЯ ХРОМАТИДНАЯХРОМАТИДТІ АБЕРРАЦИЯ
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясыбір хроматидті ғана жанап өтетін, яғни хромосомалардың жақын арада болған редупликациясынан кейін пайда болған хромосомалы аберрация.
Рейтинг
15.АБЕРРАЦИЯ ХРОМОСОМНАЯХРОМОСОМАЛЫ АБЕРРАЦИЯ
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясыхромосомалардың ажырауы салдарынан оның қайта бөлінуі, генетикалық материалының жойылуы немесе жартылай қосарлануы сияқты құрылымының өзгеруі.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыabetalipoproteinaemia: a- + «бета-липопротеиндер» + грек. haima - «қан»; син.: акантоцитоз, Бессен-Корнцвейг синдром
Дефинициясытұқым қуалайтын ауру, майды сіңіру және тасымалдаудың бұзылуымен, бета-липопротеиндердің тапшылығы немесе болмауымен, жоғары полиқанықпаған май қышқылдарының тапшылығымен және қандағы холестерин мен фосфатидтердің төменгі деңгейімен сипатталады; акантоз, көзді торлы қабығының пигментті дегенерациясы, атаксия, қанда акантоциттердің болуы түрінде көрініс табады: аутосомды-рецессивті түр бойынша тұқым қуалайды.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясытірі организмдерге ықпал ететін бейорганикалық табиғат факторлары.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыabiotrophia; а- + грек. bios – «өмір» + trophe – «тағам»
Дефинициясыбейімделу мүмкіндіктерінің шұғыл түрде төмендеуімен және әдеттегі қызмет деңгейі кезінде уақытынан бұрын әлсіреуімен сипатталатын органның немесе организм жүйесінің жасырын түрде ауытқуы.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыablastica; а- + грек. blastikos – «бүршіктеніп шығу», «өсіп шығу»
Дефинициясыдені сау тін шегінде лимфоағу жолдарынан қатерлі ісікті бірыңғай блогымен алып тастаудан тұратын оның рецидиві мен метастаздалуының алдын алатын хирургиялық принцип.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыablepharia: а - + грек. blepharon – «қабақ»
Дефинициясыдамудағы ауытқу: қабақ пен көз саңылауының жоқ болуы; негізінен, көз алмасының дамымай қалуымен үйлес.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыablutomania; лат. abluo, ablutum – «жуу» + мания – «құмарту»
Дефинициясықол жууға әуестік.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясылат. ablatio – «алу»
Дефинициясыорганды немесе дененің қандай да бір бөлігін алатын хирургиялық ота.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыaboralis; аб- + лат. os, oris – «ауыз»
Дефинициясыауыз саңылауына қатысты қашықтық; негізінен, асқазан-ішек жолы элементтеріне қатысты қолданылады.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясынем. Abortzange
Дефинициясытүсік тастау кезінде ұрықты жұмыртқаның бөліктерін жатырдан алып тастауға және оны қармауға арналған қысқыш.
Рейтинг
СаласыМедицина
ЭтимологиясыА. А. Абражанов, 1867-1931, кеңестік хирург
Дефинициясыарқаның жалпақ бұлшық етінен құралған аяқша қиығымен көптеген бронхиалды терең жараны жабатын пластикалық ота.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясылат. abrasio – «қырнау»
Дефинициясықаттылығы жоғары, ұсақ түйіршікті немесе ұнтақ тәрізді заттар; медицинада тіс протездерін ажарлау және жылтырату үшін қолданылады.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыabrachia: а- + грек. brachion – «қол»
Дефинициясыдамудағы ауытқу: жоғарғы қолдың болмауы.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыabstinentia sexualis; син.: жыныстық депривация, жыныстық нысапты тыю
Дефинициясыжыныстық белсенділікті жеке қажеттілігіне (конституциялық-жас ерекшелігіне) байланысты мәжбүрлі түрде немесе саналы түрде төмендету.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясылат. abusus – «пайдалану», «шамадан тыс пайдалану»
Дефинициясыалкогольдің немесе нашақорлық құралдардың көп мөлшерін айқын интоксикацияға апарып соғатындай аз уақыт (бір немесе бірнеше күннің ішінде) қолдану.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыabusus medicamentosus
Дефинициясымедициналық тұрғыдан қажеті жоқ және (немесе) қажетті мөлшерден көбірек мөлшердегі дәрілік құралды қолдану.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыabulia; а- + грек. bule – «ерік-жігер»; син. дисбулия
Дефинициясықызметке деген ынтаның және түрткінің патологиялық түрде болмауы.
Рейтинг
СаласыМедицина
ЭтимологиясыAviadenovirus; лат. avis – «құс» + аденовирустар
Дефинициясықұстың аденовирустары жататын аденовирустар тобының вирус түрі; адам үшін дерт туындатушылығы анықталмады.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясы
Дефинициясықұстар мен рептилиялардың жұмыртқа ақуызында болатын және организмде биотин қосылған биологиялық тұрғыдан белсенді емес кешен түзетін қасиеті бар гликопротеид; авидин тағаммен бірге шамадан тыс адамның бойына барған кезде биотин тапшылығы туындайды.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыфранц. avidite; лат. aviditas – «ашкөздік», «құмарлық»
Дефинициясыиммунды реакциялардың жылдамдығы мен толықтығын, сондай-ақ антиген – антидене сияқты алынған мықты кешенді анықтайтын антидененің антигенге ұқсастық деңгейі.
Рейтинг
СаласыМедицина
ЭтимологиясыAvipoxvirus; лат. avis - «құс» + поксвирустар
Дефинициясыпоксвирустар тобындағы вирус түрлері; әдеттегі түрі – құстардағы оспа вирусы; адам үшін дерт тудырмайды.
Рейтинг
СаласыМедицина
Этимологиясыа- + вируленттілік
Дефинициясыпатогенді микроорганизм түрлерінің жеке штаммаларының ауру тудыруға қабілетсіздігі.
Рейтинг
Айгул Досмаилова, Анар Сағынтаева, Aibek Qali және 1

Барлық қатысушылар