ТЕРМИНИЛОГИЯЛЫҚ ХАБАРШЫ 2003 №2 (4)

Кітап авторы: Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі
Кітап жайлы мәлімет:
ISBN:
Редакциялық алқа: М.Қул-Мухаммед- Мемтерминком төрағасы


Мемтерминком мүшелері: С.Әбдірахманов Б.Бодаубай
Ә.Кекілбаев


Ж. Қараев Ш.Құрманбайұлы А.Нұрмаханов
Д. Омашұлы А.Сейдімбек Т.Тұяқбаев К.Хұсайын К.Юсуп