Қазақ тіл білімінің мəселелері I том

Кітап авторы: Құдайберген Жұбанұлы
Кітап жайлы мәлімет: Құраст.: Ғ.Əнес. – Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2013. – 640 бет.
ISBN: 978-601-7172-27-5

Қазақ кəсіби тіл білімінің негізін салушы профессор Құдайберген
Жұбанұлының тіліміздің фонетикасы мен грамматикасын ғылыми тұрғыда
сипаттаған тұңғыш ізашар зерттеулері, өз кезеңінің тіл құрылысына қатысты,
атап айтқанда, алфавит пен емле, терминология мен оқулықтар жазу ісін
сөз ететін еңбектері осы ғылыми жинақта түгел қамтылып отыр. Сондай-ақ
кітапқа ғұлама ғалымның əдебиет пен өнер, оқу-білім мен мəдениеттің
өзекті мəселелерін қамтыған мақалалары да енгізілді.
Басым бөлігі орыс тілінде жəне латын əліпбиінде жазылған ғылыми
зерттеу еңбектерінің мəтіндері мұқият салыстырылып, түпнұсқа негізінде
қайта қалпына келтірілді.
Бүгінгі ғылым үшін де маңызын жоймаған бұл асыл қазына-мұра тілші
ғалымдарға жəне көпшілік тіл жанашырларына арналады.