"
ҚОР ТОЛЫҚТЫРУ АЙДАРЫ
#Орысша нұсқасыҚазақша нұсқасыРейтинг
1.АДЪЮНКТААДЪЮНКТА
АДЪЮНКТА
АДЪЮНКТА
СаласыМатематика
Этимологиясылат. adjunctus – «қосылған»
Дефинициясыалгебралық қосымша дегенді білдіреді.
Рейтинг
+1
2.АНАЛОГИЯАНАЛОГИЯ
АНАЛОГИЯ
АНАЛОГИЯ
СаласыМатематика
Этимологиясыгрек. analogia – «сәйкестік», «ұқсастық»
Дефинициясыекі математикалық ұғымда бар жеке қасиеттердің ұқсастығы бойынша ой қорытынды жасау.
Рейтинг
+1
3.АНТИЛОГАРИФМАНТИЛОГАРИФМ
АНТИЛОГАРИФМ
АНТИЛОГАРИФМ
СаласыМатематика
Этимологиясылат. nummerus – «сан»
Дефинициясылогарифмнің кестедегі мәні бар сан, ол N әрпімен белгіленеді.
Рейтинг
+1
4.АНТЬЕАНТЬЕ
АНТЬЕ
АНТЬЕ
СаласыМатематика
Этимологиясыфранц. entiere – «бүтін»
Дефинициясынақты санның бүтін бөлігі.
Рейтинг
+1
5.АСТРОИДААСТРОИДА
АСТРОИДА
АСТРОИДА
СаласыМатематика
Этимологиясыгрек. astron – «жұлдыз»
Дефинициясыалгебралық қисық.
Рейтинг
+1
6.БИЛЛИОНБИЛЛИОН
БИЛЛИОН
БИЛЛИОН
СаласыМатематика
Этимологиясыbi +  million  – «екі +  миллион»
Дефинициясыбұл мың миллион, 9 нөлі бар бірлікті жазу үшін қолданылатын сан, яғни сан түрінде: 10 9 . Кейбір елдерде 10 12 тең санды биллион деп атайды.
Рейтинг
+1
7.ГОНИОМЕТРИЯГОНИОМЕТРИЯ
ГОНИОМЕТРИЯ
ГОНИОМЕТРИЯ
СаласыМатематика
Этимологиясылат. gonio – «бұрыш»
Дефинициясы«Тригонометриялық» функциялар туралы ілім. Алайда бұл атау қолданысқа енбеді.
Рейтинг
+1
8.ДЕФЕРЕНТЫДЕФЕРЕНТТЕР
ДЕФЕРЕНТЫ
ДЕФЕРЕНТТЕР
СаласыМатематика
Этимологиясылат. defero - «алып жүремін», «ауыстырамын»
Дефинициясыәр ғаламшардың эпициклоидтары айналатын шеңбер. Птолемейде ғаламшарлар шеңбердің бойымен – эпициклмен айналады, ал әр ғаламшардың эпициклдер ортасы үлкен шеңберлер, яғни деференттердің бойымен айналады
Рейтинг
+1
9.ДИХОТОМИЯДИХОТОМИЯ
ДИХОТОМИЯ
ДИХОТОМИЯ
СаласыМатематика
Этимологиясыгрек. dichotomia – «екіге бөлу»
Дефинициясыклассификациялау тәсілі.
Рейтинг
+1
10.КАНОНИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕКАНОНИКАЛЫҚ ЖІКТЕУ
КАНОНИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
КАНОНИКАЛЫҚ ЖІКТЕУ
СаласыМатематика
Этимологиясы
Дефинициясыкөбейткіштері өсу ретімен жазылатын натурал санды қарапайым көбейткіштерге каноникалық түрде жіктеу.
Рейтинг
+1
11.КВАТЕРНИОНЫКВАТЕРНИОНДАР
КВАТЕРНИОНЫ
КВАТЕРНИОНДАР
СаласыМатематика
Этимологиясылат. quaterni – «төрт-төрттен»
Дефинициясыкешенді сандардың жиынтығын табуға тырысу кезінде пайда болған сандар жүйесі. Терминді ағылшын ғалымы Гамильтон (1843) ұсынған.
Рейтинг
+1
12.КВИНТИЛЛИОНКВИНТИЛЛИОН
КВИНТИЛЛИОН
КВИНТИЛЛИОН
СаласыМатематика
Этимологиясыфр.  quintillion  <   лат.  quintus – «бесінші»
Дефинициясы18 нөлі бар бірлікті бейнелейтін сан. 19 ғасырдың аяғында қолданыла бастаған.
Рейтинг
+1
13.КОНХОИДАКОНХОИДА
КОНХОИДА
КОНХОИДА
СаласыМатематика
Этимологиясыгрек. conchoides – «раковина тәрізді мидия»
Дефинициясыалгебралық сызық. Александриядағы Никомед (б.э. дейінгі 2 ғасыр) енгізген.
Рейтинг
+1
14.ОВАЛСОПАҚША
ОВАЛ
СОПАҚША
СаласыМатематика
Этимологиясылат. ovaum – «жұмыртқа»
Дефинициясы18 ғ. франц. енген, мұндағы ovale – лат. тұйықталған дөңес, жазық пішін деген мағына береді.
Рейтинг
+1
15.РАДИАНРАДИАН
РАДИАН
РАДИАН
СаласыМатематика
Этимологиясылат. radius – «тоқу бізі», «сәуле»
Дефинициясыбұл бұрышты өлшеу бірлігі. Осы термин қолданылған алғашқы басылым 1873 жылы Англияда жарық көрген.
Рейтинг
+1
Анар Сағынтаева, Aibek Qali, Қуанышев Жапсарбай және 1
Ескерту! Хабарлама қалдыру үшін сайтқа кіру керек.

Барлық қатысушылар

Ескерту! Хабарлама қалдыру үшін сайтқа кіру керек.