Тіл білімі терминдерінің сөздігі

Кітап авторы: Ғ.Қалиев
Кітап жайлы мәлімет: - Алматы: «Фирма «Орнак» ЖШС, 2012 жыл.- 388 бет
ISBN: 978 -601-06-2037-7

Сөздікте жалпы тілі білімі мен қазақ тілі салаларына (фонетика, лексика, морфология, синтаксис, фразеология, синтаксис, тіл тарихы, аймақтық тіл білімі, этнотіл білімі т.б) қатысты  1600 –ге жуық термин сөз қамтылып, оларға ғылыми түсінік берілген. Сондай-ақ тіл білімі қорындағы сирек қолданыстағы терминдердің де тілдік табиғатына нақты сипаттама жасалған. Сөздік тіл білімінің өзекті теориялық мәселелері жайында түсінікті кеңейтуге мүмкіндік береді.

Сөздік жоғары оқу орындарының  оқытушыларына, студенттері мен магистранттарға, докторанттарға, тіл мамандарына, мектеп мұғалімдеріне арналған.