Жат сөздер

Кітап авторы: Төреқұлұлы Нәзір
Кітап жайлы мәлімет: Т65 Төреқұлұлы Н. Жат сөздер туралы. Астана, 2006. 72 бет.
ISBN: 9965-9809-2-6

Қазақ терминологиясының тарихында өзіндік орны бар Н. Төреқұлұлының «Жат сөздер туралы» деп аталатын бұл шағын еңбегі өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдары 2000 дана таралыммен Кеңес одағы елдерінің кіндік баспасынан Мәскеуде басылып шыққан. Осыдан сексен жылға тарта уақыт бұрын 1926 жылы жарық көрген бұл еңбек қазір өте сирек кездесетін, таптыра бермейтін кітаптар қатарына қосылып отыр.
Қазақ халқының көрнекті қайраткері Н.Төреқұлұлының жазылғанына бір ғасырға жуық уақыт өткеніне қарамастан ғылыми құндылығын жоймаған бұл еңбегі терминология тарихын зерттеушілердің, терминтанушылар мен терминографтардың, тіл мәселесі қызықтыратын көпшілік қауымның қажетіне жарайды деп білеміз.