Терминологиялық хабаршы № 2 (63) 2022

Кітап авторы:
Кітап жайлы мәлімет:
ISBN:
Мемлекеттік терминология комиссиясының бюллетені Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі Тіл саясаты комитеті