"
Қарапайым қазақтың миын ашытатын «лексема», «лексикология», «семасиология» деген сияқты «лингвотерминдерді» қалқан ретіде персеверациялап, жерден жеті қоян тапқандай «қиялыңыздан шыққан қазақша сөзіңізді» термин ретінде ұсына беруді қою керек.
Бүгінгі Қазақтың тілі Толығырақ ...баяғы Қазақтың тілі емес. Баяғы Ахмет Байтұрсынұлына жету үшін, кешегі Іслам Жарылғаповтың талантын тануымыз керек, және бүгінгі ғылым тілінің күрделіленіп кеткенін ескеруіміз керек. «Лингвистикалық палеонтологияның арқасында мыңдаған жылдар бұрын тілдік айналымда болған сөз таптық" деп көпіріп, сол «сөзіңізді» бүгінгі миымызға термин етіп тықпалап "жүктейміз» деу -- жүйкеге қиянат.
(Мухамбедия Ахметтөрелы.)
 • А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров, Қ.Жұбанов, Ә.Қайдар, Ө.Айтбайұлы, Ш.Құрманбайұлы сияқты ғалымдардың терминжасам қағидаттары туралы тұжырымдарын саралай келе, еліміздің жетекші терминологтарының ұсынып отырған ортақ ғылыми қағидаттары мынадай:
  1. Ұлттық терминқор қалыптастырудың ішкі көзі қазақ Толығырақ ...тілінің лексикалық байлығы мен сөзжасам тәсілдерін барынша ұтымды пайдалану;
  2. Қазақтың өз тілінен табылмаған терминдерді басқа түркі халықтарынан іздеу;
  3. Еуропа халықтарының бәріне де сіңіп кеткен жалпы жұртқа ортақ терминдерді қазақ тілінің фоно-морфологиялық ерекшеліктеріне икемдеп алу;
  4. Орыс тілінен (жалпы славян тілдерінен) енген терминдік атауларды мүмкін болғанынша қазақшаға аударып қолдану, аударуға келмейтіндерін қазақ тілінің фоно-морфологиялық ерекшеліктеріне үйлестіре қабылдау.
  Көріп отырғанымыздай, кірме терминдерді игеру барысында қазақ тілінің терминжасамдық әлеуетін мейлінше сарқа пайдаланғанымыз дұрыс.

 • Серік Ерғали 1 жыл бұрын

  Қағидаттар дұрыс

Ескерту! Хабарлама қалдыру үшін сайтқа кіру керек.

Барлық қатысушылар

Ескерту! Хабарлама қалдыру үшін сайтқа кіру керек.