Мұнай мен газ бойынша қазақша – орысша – ағылшынша сөздік

Кітап авторы: А.Қ. Махамбет
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы : «Асыл сөз» баспасы, 2015 -752 бет
ISBN: 978 -601 -80- 552-0-1

Қазіргі заман жағдайында энергетика, мұнайгаз кешені, қоршаған ортаны қорғау және энрегетикалық қауіпсіздікті дамыту мәселелеріне өте зор маңыз беріледі. Күн өткен сайны түрліше мұнай және газ компанияларының арасында халықаралық байланыстар артып, ғаламдастыру барысы үдемелініп жүруде.

Бұл факторлар құрамына шамамаен 25 000 терминді біріктіретін «Мұнай мен газ бойынша қазақша-орысша –ағылшанша қазіргі заман сөздігін» жасау мен шығаруды барынша көкейкесті етуде.

Ұсынылып отырған «Мұнай мен газ бойынша қазақша –орысша-ағылшынша қазіргі заман сөздігінде» келесі бөлімдер бойынша терминологиялар бар: мұнай –газ геологиясы; барлау геофизикасы, оның ішінде қиыршықтас баралуы, радиометрия, сейсмобарлау, электрбаралу,геологиялық –іздеу бұрғылау жұмыстары; мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, бұрғылау техникасы мен бұрғылау технологиясы, қайта жуу, ұңғымаларды бекіту мен цементтеу; мұнай және газ кеніштерін әзірлеу; Мұнай мен газдың теңіздегі кенішін әзірлеу және пайдалану; мұнай және газды өндіру әдістерін арттыру және тағы басқа салалары қамтылған.

Сөздікке көлемі бойынша қомақты болып табылатын түрлі климаттық жағдайларда бұрғылау барысын көрсететін теңіздегі бұрғылау терминологиясы, құбыр желісімен (құрғақтағы және теңіздегі) тасымалдау терминологиясы, сондай-ақ геология, геофизика, минерология. Дәнекерлеу және тағы басқа сықылды салалардың терминологиясы енгізілді.


Сөздік мұнай –газ әдебиетінің аудармашыларына, мұнай –газ өнеркәсібінің ғылыми қызметкерлері мен инженерлерге, тиісті ЖОО –ның аспиранттары мен студенттеріне арналған.