Тілғұмырлар IV том

Кітап авторы: Өмірзақ Айтбайұлы
Кітап жайлы мәлімет: (Қазақ лингвистері мен тіл жанашырлары) / Ө. Айтбайұлы. – Алматы: «Абзал-Ай» баспасы, 2014. – 400 бет.
ISBN: 978-601-7172-33-6

Кітапта қазақ терминологиясының атасы атанған А. Байтұр-
сынұлы мен Қ. Жұбанов, тіл тарландары І. Кеңесбаев, М. Балақаев
жəне тіл мəртебесін биікке көтерген көптеген тілші ғалымдардың
педагогтік жəне қоғамдық қызметі туралы жан-жақты баяндалған.
Сондай-ақ мұнда өз кезінде қазақ тілінің мемлекеттік мəртебесін
айқындаған С. Сейфуллин, ұлты үшін жаны күйген Ө. Жəнібеков,
адалдық пен əділеттің жаршысы Н. Ондасынов, өлең сөздің білгірі
З. Ахметов жəне сазгерлер Ш. Қалдаяқов пен І. Жақановтар туралы
да көркем эссе тұрғысынан шебер баяндалған.
Еңбек қазақ тілі жанашырларына жəне жалпы оқырман көпші-
лікке арналған. Мемлекеттік тіл тағдырына қызығушы мамандар
мен жоғары оқу орындары филология факультеттерінің студент-
тері үшін де танымдық мəні бар.