Ахмет Байтұрсынұлы 5-том

Кітап авторы: Ахмет Байтұрсынұлы
Кітап жайлы мәлімет: Алты томдық шығармалар жинағы. «Ер Сайын», «23 жоқтау» ауыз әдеби мұрасы, көсемсөздері, табылған туындылары. – Алматы: «Ел- шежіре», – 2013. Т. V: – 384 б.
ISBN: 978-601-7317-71-3

Ұлт ұстазы, қазақ тілі мен әдебиетінің негізін салушы Ахмет Байтұрсын ұлының алты томдық шығармалар жинағының 5-томына «Ер Сайын» (Мәскеу, 1923), «23 жоқтау» (Мәскеу, 1926) атты ауыз әдеби мұрасы, әр жыл дары жазған көсемсөздері, сондай-ақ бұрын еленбей келген еңбектері мен табылған туындылары топтастырылды. Жинақ ЖОО оқытушыларына, студенттер мен магистранттарға, докто ранттарға, сондай-ақ Алаш мұрасына ынтызар қалың оқырманға арналған.