"
ҚОР ТОЛЫҚТЫРУ АЙДАРЫ
#Орысша нұсқасыҚазақша нұсқасыРейтинг
1.КУЛЬТУРНЫХ КРУГОВ ТЕОРИЯМӘДЕНИ ШЕҢБЕРЛЕР ТЕОРИЯСЫ
КУЛЬТУРНЫХ КРУГОВ ТЕОРИЯ
МӘДЕНИ ШЕҢБЕРЛЕР ТЕОРИЯСЫ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясынегізгі идеясы адамзаттың ерте кездегі тарихында мәдениеттің жеке элементтері арасында байланыс орнатылады деген түсінік болатын этнография және мәдениеттанымдағы тарихи мектеп аясындағы бағыт. Осының нәтижесінде белгілі бір географиялық кеңістікте пайда болған, кейін басқа да облыстарға таралған мәдени шеңберлер құрылды.
Рейтинг
+2
2.ЛИНЕЙНОСТЬ И ЦИКЛИЗМЖЕЛІЛІК ЖӘНЕ ЦИКЛДІК
ЛИНЕЙНОСТЬ И ЦИКЛИЗМ
ЖЕЛІЛІК ЖӘНЕ ЦИКЛДІК
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясымәдениетті дамыту туралы түсініктерде: 1) желілік – адамзат мәдениетін және (немесе) мәдениеттерді бір желі бойынша және (немесе) пайда болған кезден бастап жоғары немесе төменгі даму кезеңдеріне дейін бір бағыт бойынша дамыту туралы түсінік; 2) циклдік – мәдениеттің (мәдениеттің, өркениеттің) пайда болған кезінен бастап жоғары кезеңдерге және жойылғанға дейінгі циклдік дамуы туралы түсінік.
Рейтинг
+1
3.ОБРЯДЫӘДЕТ-ҒҰРЫП
ОБРЯДЫ
ӘДЕТ-ҒҰРЫП
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясыадамдардың өміріндегі қандай да бір маңызды сәттерде орын алатын салтанат немесе жоралар.
Рейтинг
+2
4.ПИЗМОНПИЗМОН
ПИЗМОН
ПИЗМОН
Саласыәдебиет
Этимологиясы(Рizmon) еж. евр. діни жырынан шыққан болу керек.
ДефинициясыМіндетті түрде қайталанатын рухани өлең. Орындалуы жағынан гректің антифонына ұқсас. Рефрендердің халықтық поэзиясына қойылатын талаптар тұрғысынан алғанда, формасы қызықты.
Рейтинг
+2
5.ПОВСЕДНЕВНОСТЬКҮНДЕЛІКТІ ЖАҒДАЙ
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
КҮНДЕЛІКТІ ЖАҒДАЙ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясыадамның өмірінде және оны қоршаған табиғат және мәдениет әлемінде күн сайын орын алатын және белгілі бір түрде басынан өтетін, бағаланатын нәрсе.
Рейтинг
+2
6.СМЫСЛЫ КУЛЬТУРНЫЕМӘДЕНИ МӘНДЕР
СМЫСЛЫ КУЛЬТУРНЫЕ
МӘДЕНИ МӘНДЕР
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясымәдени нысандардың және олардың белгі ретіндегі элементтерінің ақпараттық, эмоционалды, экспрессивті-құнды мазмұны (мағынасы).
Рейтинг
+2
7.СУБКУЛЬТУРАҚОСАЛҚЫ МӘДЕНИЕТ
СУБКУЛЬТУРА
ҚОСАЛҚЫ МӘДЕНИЕТ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясымәдениеттің ерекше саласы басым мәдениеттің ішінде жеке құнды құрылымымен, салт-дәстүрімен, нормаларымен, тәртіп стилімен өзгешеленетін, ерікті тұтас құрылым.
Рейтинг
+2
8.ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРНЫЕМӘДЕНИ ДӘСТҮРЛЕР
ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРНЫЕ
МӘДЕНИ ДӘСТҮРЛЕР
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясыұрпақтан ұрпаққа берілетін, белгілі бір қоғамда және әлеуметтік топтарда ұзақ уақыт бойы жаңғыртылатын мәдени мұра.
Рейтинг
+2
9.УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ (КУЛЬТУРНОСТИ)МӘДЕНИЕТ (МӘДЕНИЛІК) ДЕҢГЕЙІ
УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ (КУЛЬТУРНОСТИ)
МӘДЕНИЕТ (МӘДЕНИЛІК) ДЕҢГЕЙІ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясыадамның немесе әлеуметтік топтың (нақты бір қоғамның) мәдени дамуының деңгейі, биіктігі.
Рейтинг
+2
10.ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫМӘДЕНИЕТТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ
МӘДЕНИЕТТІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясымәдениет ықпал ететін нәрсе; мәдениеттің өзі тудыратын және оны өз мүддесі үшін пайдаланатын (сынақтан өткізетін) адамдардың қауымдастығына қатысты атқаратын рөлдерінің жиынтығы. Сонымен қатар мәдениеттің түбегейлі қызмет етпеуі туралы, оны қандай да бір нәрсеге арналған құрал ретінде емес, мақсат ретінде қарастыру туралы және мәдениеттің болуы, деңгейі немесе жоқ болуы айтарлықтай әсерлі болса да, мәдениет өздігінен ештеңе істей алмайды деген түсінік бар.
Рейтинг
+2
11.ХРОНОТОП КУЛЬТУРНЫЙМӘДЕНИ ХРОНОТОП
ХРОНОТОП КУЛЬТУРНЫЙ
МӘДЕНИ ХРОНОТОП
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясымәдени жүйелердің ерекшелігін айқындайтын, білдіретін және көбіне анықтайтын кеңістік және уақыт параметрлерінің тұтастығы.
Рейтинг
+2
12.ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫМӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚ
ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ
МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясынақты адамның, әлеуметтік топтың рухани өмірінде қандай да бір нәрсенің (әлдебіреудің) ерекше объективті жағымды маңыздылығы, маңыздылықтың әртүрлі тасымалдаушылары арқылы іске асырылады және сол мәдениеттің таңбалары, таңба жүйелері арқылы көрініс табады.
Рейтинг
+2
13.ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯҚҰНДЫ БАҒДАР
ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ҚҰНДЫ БАҒДАР
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясысезім, ой, мақсат және іс-әрекеттерде мәдениеттің іске асырылу бағытын анықтайтын адамдардың (немесе жеке адамның) рухани детерминанттар, қарым-қатынастар мен қызметтер кешені.
Рейтинг
+2
14.ЭВОЛЮЦИОНИЗМЭВОЛЮЦИОНИЗМ
ЭВОЛЮЦИОНИЗМ
ЭВОЛЮЦИОНИЗМ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясымәдениет теориясында – мәдениеттің төменгі деңгейден жоғары жағдайға дейінгі біртіндеп тарихи дамуының адамзат жолына арналған бірдейлігі туралы түсінігі. Жеке мәдениеттер ілгерілейтін (кейбіреуі тіпті, жоғалып кетеді), ал басқалары барынша мәдени тұрғыдан дамитын жолдар.
Рейтинг
+2
15.ЯЗЫКИ КУЛЬТУРЫМӘДЕНИЕТ ТІЛДЕРІ
ЯЗЫКИ КУЛЬТУРЫ
МӘДЕНИЕТ ТІЛДЕРІ
Саласыәдебиет
Этимологиясы
Дефинициясыәртүрлі құнды мән-мағыналарды білдіруге болатын және олар орын алатын, мәдени және мәдениаралық қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, мәдениет құндылықтарын сақтайтын және көрсететін таңба жүйелері.
Рейтинг
+2
Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы, Arystan_danyshpan, Aibek Qali және 3
Ескерту! Хабарлама қалдыру үшін сайтқа кіру керек.

Барлық қатысушылар

Ескерту! Хабарлама қалдыру үшін сайтқа кіру керек.