Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық негіздері

Кітап авторы: Қарлығаш Айдарбек
Кітап жайлы мәлімет: Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық негіздері. – Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту институты», 2010. – 384 бет
ISBN: 978-601-7206-24-6

Монографияда терминологиялық аталым қазақ тіл білімі
аталым теориясының үлкен арнасы ретінде танылып, оның
ерекше зерттеу нысаны, ғылыми ұстанымдары,
ономасиологиялық түрлері мен үлгілері анықталған және сол
арқылы қазақ терминологиясының қазіргі жай-күйіне
ономасиологиялық тұрғыдан баға берілген.
Кітап ғылыми қызметкерлер мен магистранттарға, жоғары
оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына және тіл,
терминология мәселелеріне қызығушы көпшілікке арналған.