Жарнама тілінің терминдер сөздігі

Кітап авторы: С.Итеғұлова, С.Жайлау, О.Мақсұт, А.Қожахмет, А.Әлайдар, Т.Кенжебекұлы
Кітап жайлы мәлімет: Жарнама тілінің терминдер сөздігі. – Нұр-Сұлтан, 2020, – 100 бет.
ISBN:

Бұл сөздікте телевизиялық жарнама, радиожарнама, прессалық жарнама, ғаламтордағы жарнама, сыртқы жарнама, тауар жарнамасы, қызмет көрсету жарнамасы, саяси жарнама, қоғамдық жарнама, ұйымға арналған жарнама, сауда белгісіне арналған жарнама, жеке тұлғаға арналған жарнамаға қатысты төл терминдер және шеттілдік терминдер (жиыны – 1100 термин) анықтамасымен берілген.

Кітап терминтанушы ғалымдар мен мамандарға, студенттерге, магистранттарға, докторанттарға және тақырыпқа қызығушылық білдірген көпшілікке арналған.