Ахмет Байтұрсынұлы 6-том

Кітап авторы: Ахмет Байтұрсынұлы
Кітап жайлы мәлімет: Алты томдық шығармалар жинағы. Мақалалар, хаттар, А.Бай- тұрсынұлы туралы құжаттар мен материалдар. – Алматы: «Ел- шежіре», – 2013. Т. VI: –384 б.
ISBN: 978-601-7317-72-0

Бұл томға А.Байтұрсынұлының жинақтарға енбеген мақалалары, ресми
құжаттары, эпистолярлық мұрасы, сондай-ақ ғұлама туралы замандастарының лебізі, Алаш арысының аяулы есімі ақталғаннан кейін жазылған
танымдық жəне ғылыми зерттеу мақалалары топтастырылды.
Жинақ филология, тарих, этнология, т.б. ғылым салаларына қызығушы
ғалымдарға, ЖОО оқытушылары мен тəлімгерлеріне, жалпы қалың оқырманға арналған.