Ұлттық ғылым тілін қалыптастыру

Кітап авторы: Шерәлі Біләл
Кітап жайлы мәлімет: Шерәлі Біләл. Ұлттық ғылым тілін қалыптастыру. Алматы. Дайк-Пресс. 2008 ж.
ISBN:

Бұл кітап –қазақ тілін ғылым тілі етудің ұлттық теориясы математика
негізінде тиянақталған монография. Қазақ тілін ғыылымға енгізу немесе
ғылымды қазақша сөйлетудің қыр-сыры жан-жақты қарастырылған.
Монография ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу-орындарының
оқытушылыраны, аспиранттарға, студенттерге, жалпы көпшілкке арналған.
Кітәбият: 107 атау.