Іздеу нәтижесі

Қазақша атауы Орысша атауы Категория
1 Ауаны қоңдау Кондиционирование воздуха Көлік және қатынас жолдары
2 Ауа баптау Кондиционирование воздуха Сәулет және құрылыс
3 Суды кондициялау Кондиционирование воды Химия
4 Судың кондициялануы Кондиционирование воды Су шаруашылығы
5 Шөгіндінің қоюлануы Кондиционирование осадка Су шаруашылығы
6 Ауаны реттеу Кондиционирование воздуха Экология
7 Кондициялау Кондиционирование Кен ісі және металлургия
8 Қойыртпақты кондициялау Кондиционирование пульпы Кен ісі және металлургия
9 Ауаны кондициялау Кондиционирование воздуха Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет
10 Күнжараны кондициялау Кондиционирование жмыха Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет
11 Сыра уытын кондициялау Кондиционирование пивоваренного солода Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет
12 кондициялау кондиционирование Іс жүргізу және мұрағат ісі