Іздеу нәтижесі

Қазақша атауы Орысша атауы Категория
1 кондициялау кондиционирование Іс жүргізу және мұрағат ісі
2 Ауаны кондициялау Кондиционирование воздуха Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет
3 Күнжараны кондициялау Кондиционирование жмыха Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет
4 Сыра уытын кондициялау Кондиционирование пивоваренного солода Тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық қызмет
5 Кондициялау Кондиционирование Кен ісі және металлургия
6 Қойыртпақты кондициялау Кондиционирование пульпы Кен ісі және металлургия
7 Ауаны реттеу Кондиционирование воздуха Экология
8 Судың кондициялануы Кондиционирование воды Су шаруашылығы
9 Шөгіндінің қоюлануы Кондиционирование осадка Су шаруашылығы
10 Суды кондициялау Кондиционирование воды Химия
11 Ауа баптау Кондиционирование воздуха Сәулет және құрылыс
12 Ауаны қоңдау Кондиционирование воздуха Көлік және қатынас жолдары