Ахмет Байтұрсынұлы 4-том

Кітап авторы: Ахмет Байтұрсынұлы
Кітап жайлы мәлімет: Алты томдық шығармалар жинағы. Əліппелер мен мақалалар жинағы. (Төте жазудағы тұңғыш əліппелер жəне ұлттық баспасөз- де жарияланған көсемсөздер). – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІV: –384 б.
ISBN: 978-601-7317-70-6

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ балаларының ана тілінде сауат алуы-
на арналған алғашқы əліппелер мен қазақ тілі грамматикасын танытатын
тұңғыш оқулықтардың авторы, қазақ баспасөзінің негізін қалаушы. Жинақтың
4-томына Оқу құралы: қазақша əліппесі (1912), Əліп-би (1926), Сауат ашқыш
(1926) атты оқулықтары жəне өзекті мəселелерді көтерген түрлі тақырыптағы
мақалалары топтастырылып берілді.
Жинақ мектеп оқытушыларына, ЖОО ұстаздары мен тіл мамандарына,
жалпы кітапқа ынтызар оқырман қауымға арналған.