Арабша – орысша – қазақша, қазақша – орысша – арабша халықаралық қатынастар және саяси лексика сөздігі

Кітап авторы: Г.Надирова, Ш.Құлиева, Н.Сәрсенбаев.
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы: ЖШС «Сөздік –Словарь» 2012- 396 бет
ISBN: 9965 822-76-Х

Сөздікте халықаралық қатынастар, дипломатия, ғылым, саясат және экономика салаларының негізгі терминдері қамтылған. Сонымен қатар аталған терминдердің орыс тіліндегі баламасы қоса берілген. Салалық мәні бар жекелеген тарихи және арнайы терминдердің қосымша түсіндірмелері, сондай-ақ, араб елдеріне қатысты қысқаша анықтамалық мәліметтер сөздіктің қолайлылығын арттыруға көзделген.  

Сөздік дипломатия саласында еңбек жолын жаңадан бастаған қызметкерге, шығыстану мамандары мен жоғары оқу орындарының студенттеріне  арналған.