Статистика, стандарттау және зияткерлік меншік

Барлығы 12 730 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 абзац абзац
2 Абонемент Абонемент
3 Абонент Абонент
4 Абоненттік берешек Абонентская задолженность
5 Қызмет көрсетуге ақы төлеудің абоненттік жүйесі Абонентская система оплаты услуг
6 Абоненттік тіркелген жүйе Абонентская фиксированная система
7 Абоненттік пункт Абонентский пункт
8 Абориген Абориген
9 Абсолюттік кедейшілік Абсолютная бедность
10 Абсолюттік шама Абсолютная величина
11 абсолюттік ақиқат абсолютная истина
12 Кедейшіліктің абсолюттік тұжырымдамасы Абсолютная концепция бедности
13 Өнертабыстың абсолюттік жаңалығы Абсолютная новизна изобретения
14 Абсолюттік қосымша құн Абсолютная прибавочная стоимость
15 Абсолюттік рента Абсолютная рента