Экономика және қаржы

Барлығы 10 717 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Копирайтер Копирайтер
2 сапа ілмегі Петля качества
3 бренд құны Стоимость бренда 
4 А-дато А-дато
5 А-конто А-конто
6 а-форфэ А-форфэ
7 Баланстан тыс есеп Абалансовые счета
8 Абандон Абандон
9 Абонементтік төлемақы Абонементная плата
10 Абонент Абонент
11 Абоненттік берешек Абонентская задолженность
12 Абоненттік төлемақы Абонентская плата
13 Абсолюттік шама Абсолютная величина
14 Абсолюттік жер рентасы Абсолютная земельная рента
15 Абсолюттік мөлшер Абсолютная мера