Ғылымдағы ғұмыр IV том

Кітап авторы: Әбдуәли Қайдар
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2014.
ISBN: 978-601-7174-42-2
ISBN: 78-601-7174-46-0

Жинаққа белгілі тіл маманы, филология ғылымдарының докторы, ҚР
ҰҒА академигі Әбдуәли Қайдардың әр жылдары газет, журнал беттерінде
жарияланған ғалымдардың ғылыми еңбектеріне, ғылымдағы ғұмырына ар-
налған зерттеулері мен ғалымның еңбектеріне берілген тілші-ғалымдардың
пікірлері мен Әбдуәли Қайдардың биік тұлғасын айқындайтын мақалалар
топтамасы берілді.
Кітап қазақ тілінің бай қазынасын тереңірек білгісі келетін миллиондаған
оқушы, студент жастар мен зиялы қауым және қалың жұртшылыққа арналған.