Математика

Барлығы 9 943 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Абак Абак
2 Абелдік группа Абелева группа
3 Абелдік ақырлы группа Абелева конечная группа
4 Абелдік көпбейне Абелево многообразие
5 Абсолют Абсолют
6 Жазықтық абсолюті Абсолют плоскости
7 Кеңістік абсолюті Абсолют пространства
8 Абсолют шама Абсолютная величина
9 Вектордың абсолют шамасы Абсолютная величина вектора
10 Таңдамалық абсолют момент Абсолютный момент выборочный
11 Абстракт гармоникалық талдау Абстрактный гармонический анализ
12 Абстракция Абстракция
13 Математикалық абстракция Абстракция математическая
14 Абсцисса Абсцисса
15 Нүкте абсциссасы Абсцисса точки