Дене тәрбиесі және спорт

Барлығы 10 745 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Жанама соққы Абриколь
2 Абрис Абрис
3 Абслейнг Абслейнг
4 Абсолютті күш Абсолютная сила
5 Бұлшықеттің абсолют күші Абсолютная сила мышц
6 Аса ауыр салмақ Абсолютный вес
7 Абсолютті рекорд Абсолютный рекорд
8 Абсолютті чемпион Абсолютный чемпион
9 Дерексіздік Абстрактность
10 мағынасыздық абсурдность
11 Авальман  Авальман 
12 Авиамодель iсi Авиамоделизм
13 Авиамодельшi Авиамоделист
14 Авиация спорты Авиационный спорт
15 Авиомодельді спорт Авиомодельный спорт