Арнайы функциясы бар тілді үйлестіруде ескерілетін кейбір мәселелер

Арнайы функциясы бар тілді үйлестіруде ескерілетін кейбір мәселелер
Арнаулы лексика. Терминология – арнайы функцияны атқаратын тілдің бір бөлігі ғана. Ол түрлі салалардағы терминдердің қызметін жан-жақты зерттеумен айналысады. Біздің қазіргі кезде қарастырып жүрген, проблемаға айналдырып жүрген сөздеріміздің барлығы бірдей терминдер емес. Бұл мәселе соңғы 20-25 жыл ішінде басым түрде айтылып келеді. Тіл білімінде оны арнайы мақсатта қолданылатын тіл немесе сөздер немесе арнайы мақсаты бар тіл деп атайды. Оған терминдер ғана емес, жаңа сөздер де, кәсіби сөздер де, терминдер де, ресми лексика да кіреді. Бұл жалпы тіл білімінің деңгейінде қазіргі уақытта жаңалық емес.

Соған қарамастан, жаңа сөздердің айналасында, онымен байланысты проблемалар кездескен, талқыланған, көтерілген, шара ұйымдастырылған, тағы с.с. толып жатқан сәттердің барлығында жекелеген авторлар тарапынан терминологтар қайда қарап отыр деген уәж жиі айтылады. Енді жоғарыда айтылып өткен арнаулы мақсаты бар тіл немесе арнайы фунциясы бар тіл аясында ойланып көріңіздер, арнайы функциясы бар тілге де, терминге де, терминжасамға да, термин қалыптастыруға да, терминографияға да, осылардың барлығының практикалық аспектілеріне де тек терминологтар жауапты болуы керек пе? Әрине, жүйе олай емес, бұлай сын айту қисынға да, жүйелілік қағидатына да сәйкес келмейді.

Барша жаңа жасалған сөз атаулының барлығы бірдей термин емес екенін тағы да баса айтқымыз келеді. Арнайы функцияны атқаратын тілдер ретінде құжат лексикасы, ғылым тілі, кәсіби сөздер, саяси лексика, интеграциялық атаулардың толып жатқан түрлері жатады.

Қаралып жүрген сөздерге жататындары да, жатпайтындары да бар. Сондықтан оларға тек терминологтар немесе терминмен айналысып жүрген мамандар ғана емес, баршамыз жауаптымыз, әркім өз саласы бойынша жауапты, өз тәрбиелеп отырған шәкірті, оның сол сөздерді қолдану, оралымдарды жеткізуі, жеткізе білуі арқылы жауапты. Демек, Сіз бен біз жиі талдап, жиі шешімін таба алмай жататын, бұлай емес олай, олай емес бұлай болу керек деп жататын сөздер немесе терминдер қызмет атқармаса – нәтижеге қол жеткізілмегені.

Тіптен, терминдердің қалыптасуы да дайындалған мамандар мен жазылған оқулықтарда, сол сала тілінде сөйлейтін мамандардың ғылыми ұғымдарын тұрақты, сенімді түрде қолдануымен, қолданыста айналымға енгізумен де тығыз байланысты. Термин қалыптастыру дегеніміз тек сөз жасау, терминді жасау, оның сөздіктерін шығару, тізбесін жасау, бекіту деген сөз емес. Тізілген терминдеріңіз сөйлемесе, ондай терминнен келіп-кететін пайда болмайды. Ресми тілде немесе қағаз жүзіндегі еңбектермен ғана шектеліп қала береді. Ал қалың көпшілік немесе белгілі бір пәнді үйренемін, сол тілде сөйлеймін деушілердің алдында кездесетін қиындықтар жалғаса беретін болады.

Жоғарыда практикалық аспекті дегенді негізсіз айтқан жоқпыз. Біздің жазылып отырған ойларымыз да ғылыми мақала мақсатын көздемейді. Терминологияда да, терминографияда да, тіпті бұл салалардан тыс кез келген ғылымның саласында теориялық жағы бар да, практикалық жағы тағы бар. Оның үстіне, термин туралы дерексіз пайымдаулар айтудан гөрі практикалық қисынды ұсыныс түрінде жеткізуді жөн санадық.

Бүгінгі терминологияда теорияны талдауды, оны дерексіз түрде сөз етуді қойып, практикалық жағына қарай мән беруге, нақты жинақтаушы, жүйелеуші, қолданушы, қалыптастырушы әрекеттерді іске асыруға, қолға алуға басымдық береді. Ол – іс жүзінде терминдер мен арнаулы сөздерді қолдануға деген, олар туралы, олардың аудармасы туралы ақпараттарға деген сұраныстың нәтижесі. Өйткені қазіргі қоғам нақты практикалық шешімдерді қажет етеді. Әлемдік ғылым да, ғылым адамын дайындайтын білім беру жүйелері де осы бағытқа артықшылықты көбірек беріп отыр. Бұл – әлемдік үдеріс. Ал сан ғасырлар қараусыз болып келген немесе қарауы аз болып келген қазақтың терминдерінің қатарын бірізге, жүйеге түсіру, әсіресе, нақты қадамдарды, түсінетін жерін түсініп, жүйелі жұмыс жасауды қажет етеді.

Осы бағытта нақтырақ ойларымызды ұсынуға ұмтылып көрейік.

Негізсіз сын. Терминдерді сынауды сәнге айналдырдық. Бұл – шындық. Мәжбүрлі түрде мойынсұнуды қойып, болып жатқан процестің, шара қолданушы, шешім қабылдаушы тарапынан болып жатқан іс-қимылдың қисынын оң нәтижелерге қол жеткізу қиындау болмақ деген ойдамыз. Сын негізді болса, әрине, дұрыс. Бірақ сынаушы қауым жаңа атаулардың жасалуына өз үлестерін қоспаған мамандар болып жатады көбінесе. Бұлай сын айту негізсіз.

Екіншіден, қалыптастыра алмай жатқан сөздерімізге балама ұсынудың орнына сөздің түпкі мағынасын, тарихта берген мағынасын талдап, оның қазіргі ана мағынаны, мына мағынаны немесе қайсыбір дефиницияны (ғылыми мағынаны) білдіре алмайды деп сын айту сәнге айналды. Бұлайша шексіз талдасақ, тілдегі, соның ішіндегі қазақ тіліндегі де сөздердің барлығын жоққа шығаруға, тамтығын қалдырмауға болады. Сондағы айтпағымыз – қалыптасты ма, елдің аузы мен құлағы үйренді ме, жазуға үйреншікті сөзге айналды ма, енді өзге жағын жетістіріп алмай тұрғанда ұлт тілінде сөйлей бастаған ұғымдарды қазбалай түсудің қажеттілігі жоқ деп ойлаймыз. Атыңызды шығарып, сөз арқылы ұпай мен даңқ иемденуге құмарлықты неге қоймасқа?!

Неге олай дейміз? Себебі – тілдегі шарттылық дегеннің бар екенін, оның ішінде сөз, термин жасауда да шарттылық белгілі бір дәрежеде қатысатындығын естен шығармағанымыз жөн.Көпшілік мойындауға тиісті де.Осы көпшілігіміздің сәтсіз аударма десек болды, сәтсіз жасалған термин десек болды келтіретін мысалымыз – сол қылтима, шаптырма. Әрине, дөрекілікті жария етпеу – барша адамзаттың жасыра білу мәдениетіндегі түсінік. Бұл екі сөздің қазіргі ұғымдық түсініктер тұрғысынан қолайсыз жасалғаны да рас. Бірақ осындай кейбір сәтсіз аудармаларды алға тартып, сынның жөні осы екен деп өзге сөздерді кері шегерудің қажеттілігі жоқ деп ойлаймыз. Себебі тікұшақты, ұшақты, отынды, жүйені, айқұлақты, т.с.с сынға алудың негізін көріп отырған жоқпыз. Мәселе – қалыптастыра алмауымызда, қабылдай алмауымызда, қабылдауға дайын болмауымызда. Кім не деседе, тіл білімінің заңдылығы тұрғысынан, бұл – ақиқат.

Негізгі айтпағымыз – қазақ терминдерінің сәтсіздігін уәждеуде осы бір-екі сөзден басқа дүйім жұрттың өзге мысалдарды келтіре алмауы. Әрине, бұдан да басқа сөздерімізде кемшілік жетіп артылады. Осыған дейін қалыптасып үлгерген сәйкестендіру де идентификацияны, ота – операцияны, екпе – вакцинаны, тағы с.с. толып жатқан сөздер дәлме-дәл ашып бере алмайды. Термин жасауда мүмкіндігінше дефиницияны жан-жақты қамтып ашатын сөзбен беруге ұмтылу әрине орынды. Дегенмен, бұл тұста жоғарыда аталған шарттылықты және сонымен бірге дефиницияға тән бір белгінің ядро ретінде қызмет етіп, тұтастай терминнің тілдегі аударма баламасын беруге негіз бола алатындығын да ұмытпаған жөн. Айталық сәйкестік – «идентификацияны», «идентичносты» анықтаудағы дефиницияның бір жағы, бірақ негізгі семасы. Осы негізде сәйкестендіру идентификацияға балама бола алып тұр. Бұл тұста «сәйкес келушілік», «сәйкес болушылық» – терминді ашуда ядролық сема қызметін атқара отырып, оның негізгі қызметін беруге ұмтылады.

Практикалық терминтану тұрғысынан елімізде қолданылатын тетіктердің бірі – мемлекеттік терминком. Терминком жұмысының кемшіліктері осыған дейін де белгілі авторлардың мақалаларында тарқатыла жазылды, ерекшелігі мен ескерілетін мәселелері көтерілді. Оны қайталап жатудың қажеті жоқ шығар. Дегенмен, айналдырған 20-30 күнде электрондық поштасына жіберілген мыңдаған терминді кез-келген кәсіби маман да, ғалым да, терминком мүшесі де сапалы талдап үлгермейтінін ескерген жөн. Бұл тұрғыдан мемтерминком жұмысы, оған ұсынылатын термин нұсқаларының негізделуі, ақпараты, талдамасы арнайы орталықтың немесе институттың жұмысының нәтижесіне сүйенуі қажеттілігі соңғы бірнеше жылдарда, тіпті онжылдықтарда айтылып келеді.

Оған қоса, мыңдаған терминдерді 2-3 сағатқа созылатын уақыттың ішінде мемтерминком отырысында қарастырып шығу да ақылға сыйымсыз. Мемтерминком мүшелері көздеріне ілігіп үлгерген терминдерге қатысты ойларын айтумен шектелетіндігі де шындық. Бұл терминдердің сапасына әсер ететіндігі түсінікті. Демек, мемтерминком жұмысының ұйымдастырылуы, үйлестіруі де қайта қарастыруды қажет етеді деген сөз.

Мемтерминком отырысы осылай аз уақыттың ішінде өткізілгеннің өзінде, оның қарауына ұсынылатын терминдер ұзақ уақыт сүзгіден өткізіліп, мониторинг жасалып, барлық мәнмәтін жүйесіндегі қызметі мен қолданысы жан-жақты қарастырылып барып ұсынылуы тиісті.

Бұл тұрғыдан мониторинг жасауға тиісті сала мамандары, мониторинг жасаудың барлық мүмкін болған тәсілдері қолданылуы тиісті. Ал мұндай ауқымды жұмыстарды бір маманның үйлестіріп отыруы орынсыз деп есептейміз. Мұндай жағдайда сапа тұрғысынан терминологиялық жұмыстардың тиісті деңгейде үйлестірілмейтіндігі анық. Бұл жұмыстар зерттеу, талдау, мониторинг, қайта сараптау, жасау, ұсыну, қалыптастыру, жинақтау, жетілдіру, қалыптасқан нұсқаны іріктеу, мәнмәтіндік қолданыстың үйлесімділігін, сөйлемдердің ішіндегі түрлену ерекшеліктерін анықтай отырып қалыптастыру әрекеттері түрінде дербес ұйымның, бірақ білікті мамандары бар ұйымның құзыретіне берілгені орынды.

Бір ғана дәйек келтірсек, бір терминнің аудармасының өзі әр салада әртүрлі қолданылуы мүмкін. Заң тілі тұрғысынан рассмотрение сөзінің өзі қарау, қарастыру, предусмотреть сөзі көздеу, қарастыру, знак белгі, таңба т.с.с. әртүрлі нұсқаларда келетін жағдайлар бар.

Тоқтала кететін тағы бір жайт – терминдердің жүйеленуін сөздік шығарумен өлшеуді де әдетке айналдырып алғандығымыз. Рас, сөздік шығару қажет, бірақ шығарылған сөздіктің барлығы жұмыс істемеуі, тиімділігі төмен болуы, сөздіктерден күтілетін нәтижені қамтамасыз ете алмауы мүмкін. Мәселе – сөздіктің қомақты болып шығуында емес, қамтылатын ақпаратының тиімді берілуінде. Бұл да өз алдына қолға алынатын мәселе. Мысалы, қазіргі көп сөздіктердің құрылымынан, сөздік мақалалары мен анықтамаларынан талап етілетін сұраныс терминнің бірнеше салалардағы аударма нұсқаларының қатар берілуі, кешенді ақпараттың қамтылуы.

Сондай-ақ терминологиялық база мәселесі де терминтанудың айналасында өзекті болып отыр. Терминдердің дерекқоры – WORD, EXCELL, шағын дискілерге жазылып берілген тізілім түріндегі сөзтізбе емес. Өкініше орай, біз терминологиялық базаны осылай түсініп жүрміз. Бұл – кешенді түрде жасалатын, бірнеше саланы қамтитын, ізденіс тілі бар, үнемі жетілдіріп, толықтырып отыруға болатын, онлайн режимде де көпшіліктің қолданысы үшін ұсынуға болатын күрделі бағдарламамен жасалған өнім. Қазіргі тілді үйлестіретін мемлекеттік орган мамандарының, сөздік шығарушылардың қолында бар сөздіктерінің қарапайым электрондық нұсқаларын терминдердің дерекқоры деп айта алмаймыз.

Дерекқор ізденіс арқылы оның бірнеше саладағы қолданыстарын, мысалдарын, түрлену ерекшеліктерін тұтастай қамтып көрсете алатын, екінші терминмен байланысын, қарсы сөз қолданысын, т.с.с. барынша толық қамтитын, күрделі бағдарламалық қамсыздандырумен қамтамасыз етілген жүйе болып саналады.

Бұл тұрғыдан шығарылған сөздіктердің материалдары да сараптамадан өткізіле отырып, қажетті тұстары мен деректері осы дерекқорға енгізілуі тиісті.

Қазіргідей латын қарпіне терминдерді біріздендіріп көшіру жағдайында мұндай терминдердің дерекқоры дайын өнім түрінде пайдаланылған болар еді.

Жинақтай айтқанда, практикалық терминтану тұрғысынан көрсетілген шаралар тиімді ұйымдастыруды талап етеді. Бұл бюрократиялық тәсілдермен емес, шығармашылыққа барынша жағдай жасай отырып, зерттеп-зерделене отырып шешілетін мәселелер қатарына жатады.