Педагогика және психология

Барлығы 11 720 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Бөтенденім Абалиенация
2 Бастартым Абдикация
3 Ауытқым Аберрация
4 Ділдік ауытқым Аберрация ментальная
5 Жыныстық ауытқым Аберрация половая
6 Абзал Абзал
7 Қашқақтам Абиентность
8 Бейімдеу педагогикасы Абилитационная педагогика
9 Бейімсіздік Абилитация
10 Абиоттық факторлар Абиотические факторы
11 Талапкер Абитуриент
12 Байырғы тұрғын, абориген Абориген
13 Мәдени абсолют Абсолют культурный
14 Абсолют белсенділік Абсолютная активность
15 Абсолют баға Абсолютная оценка