Әскерлік атаулар

Барлығы 2 553 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 жол басарлық Авангардный
2 Жүк абтамабілінің Автогрузовой
3 Саулық абтамабіл Автосанитарный
4 Тыңшы Агентурная
5 атмирал Адмирал
6 ажал машинасы Адская машина
7 атұлтан Адъютант
8 азимет Азимут
9 жүріс Алюр
10 қорған тесік Амбразура
11 ем қана Амбулатория
12 аулан, аңғар Ангар
13 жаңылыс Аномалия
14 шеттік Антабка
15 бау шеттігі Антабка