Ауыл шаруашылығы

Барлығы 11 822 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Аберация Аберация
2 Абиотикалық фактор Абиотический фактор
3 Ұлaстыру Аблактировка
4 Абомазотомия Абомазотомия
5 Жергілікті, байырғы Аборигенный
6 Іш тастау (малда), түсiк (адамда) Аборт
7 Жемiрiлу, абразия Абразия
8 Өрiк Абрикос
9 Жабайы өрік Абрикос дикий
10 Кәдімгі өрік Абрикос обыкновенный
11 Сүйегі ажыратылатын өрік Абрикос с отделяемой косточкой
12 Таксациялық абрис Абрис таксационный
13 Сіңіргіштер Абсорбенты
14 Сiңiру , абсорбция Абсорбция
15 Іріңдік Абсцесс