Пән сөздері

Барлығы 2 700 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 косинус Cosin
2 косегеніс Cosjc
3 котангеніс Cotg
4 сепеніс (сек) Sec
5 бұлдырлық Аберрация
6 бала түсіру Аборт
7 қайырусыз патсалық Абсолютизм (негр. монархия)
8 даусыз, жеке, дара Абсолютный
9 алдағы күзетші Аван пост
10 алғы әскер Авангард (войска)
11 абансы Аванс
12 зиян Авария
13 әуе кемие Авияхимия
14 Абстралие Австралия
15 аптамат Автомат