Ауыл шаруашылығы

Барлығы 11 822 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Аберация Аберация
2 Абиотикалық фактор Абиотический фактор
3 Ұлaстыру Аблактировка
4 Абомазотомия Абомазотомия
5 Жергілікті, байырғы Аборигенный
6 Іш тастау (малда), түсiк (адамда) Аборт
7 Жемiрiлу, абразия Абразия
8 өрiк абрикос
9 кәдімгі өрік абрикос обыкновенный
10 сүйегі ажыратылатын өрік абрикос с отделяемой косточкой
11 Таксациялық абрис Абрис таксационный
12 Сіңіргіштер Абсорбенты
13 Сiңiру , абсорбция Абсорбция
14 іріңдік абсцесс
15 Аппаттық сигналдандыру, апаттық дабыл Аварийная сигнализация