Геология, геодезия және география

Барлығы 9 719 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 V-сияқты аңғар V-образная долина
2 Аберрация Аберрация
3 Астрономиялық аберрация Аберрация астрономическая
4 Жылдық аберрация Аберрация годичная
5 Жұлдыздар аберрациясы Аберрация звезд
6 Абиссал Абиссаль
7 Абиссал жазықтар Абиссальные равнины
8 Руда түзілудің абиссал жағдайлары Абиссальные условия рудоотложения
9 Абиссал төбелi жазықтар Абиссальные холмистые равнины
10 Абиссопелагиал Абиссопелагиаль
11 Абиссопелиттер Абиссопелиты
12 Абляция Абляция
13 Мұздық абляциясы Абляция ледника
14 Аборигендер Аборигены
15 Түрпілер Абразивы