Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдарының заң терминдері мен ұғымдарының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі сөздігі» «Словарь юридических терминов и понятий действующего законодательства Республики Казахстан на государственном и русском языках»

Кітап авторы: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты
Кітап жайлы мәлімет: -Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты» ЖШС, 2008, 1000 б (қазақша –орысша). Астана: ТОО «Институт законодательства РК», 2008. -1000 с (русско -казахский)
ISBN: 9965-600-40-6

Заң терминдері мен ұғымдарының сөздігі Қазақстан Республикасының Заң шығару институты  заңдарды жүйелеу секторының қызметкерлерімен дайындалып, Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясымен шығарылуға мақұлданған.

Сөздікте Қазақстан Республикасындағы құқықтық реттеу жүйесіне қатысты ұғымдар (терминдер) мен құбылыстар, заттар, қатынастардың анықтамасы берілген. Басылым екі бөлімнен тұрады: қазақша –орысша және орысша –қазақша.

Мамандар түрлі саладағы қызметтерінде ғылыми –тәжірибелік жұмыстарында пайдалануына болады. Сөздік ұстаздарға, аспиранттарға, студенттерге, магистранттарға және заң саласындағы мәселелерге қызығушылық танытатын барлық оқырмандарға арналған.       

- Астана: Қазақстан Республикасының Заң шығару институты» ЖШС, 2008, 1000 б (қазақша –орысша). Астана: ТОО «Институт законодательства РК», 2008. -1000 с (русско -казахский)