Утвержденные в 1971-2017 годах термины и названии государственной комиссией терминологии

Всего найдено 18 183 терминов
 • все
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1995
 • 1993
 • 1990
 • 1971-1981
Название на русском Название на русском
1 (Көше) Даңғыл (әкімшілік) Проспект
2 1 дәрежелі заңгер (заң.) Юрист 1 класса
3 1 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі (заң.) Государственный советник юстиции 1 класса
4 1. ізашар; 2. алғы егіс (ауыл шар.) Предшественник
5 1. іс жүргізу; 2. іс жүргізу қызметі (іс жүргізу) Делопроизводство
6 1. іс-әрекет; 2. Қызмет (пед.) Деятельность
7 1. арнаулы хабар; 2. арнаулы басылым (ақпарат) Специальный выпуск
8 1. архив ісі; 2. архив қызметі (іс жүрг.) Архивное дело
9 1. ақын; 2. Шайыр (әдеб.) Поэт
10 1. батық; 2. Батыру (техн) Вдавление
11 1. белгі; 2. таңба (лингв.) Знак
12 1. бостандық; 2. Еркіндік (заң) Свобода
13 1. бронь; 2. Сауыт (тех.) Бронь
14 1. бүкпе, бүрме; 2. әжім, қатпар (мед.); 3.қатпар (геол.) Складка
15 1. бүршік (бот.); 2. бүрек (мед.) Почка