Механика және машинатану

Барлығы 8 200 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Із Борозда
2 Із След
3 Ізделетін шама Величина искомая
4 Ізделетін шешім Решение искомое
5 Ізденістер Изыскания
6 Іздеу аймағы Область поиска
7 Ілiнiс Зацепление
8 Ілiнiс бұрышы Угол зацепления
9 Ілiнiспе тiс Зуб зацепляющий
10 Ілiнiстi берiлiс Передача зацеплением
11 Ілiнiсу коэффициентi Коэффициент сцепления
12 Ілiнiсу күштерi Силы сцепления
13 Ілiнiсу сызығы Линия зацепления
14 Ілiнiсу сызығының нүктесi Точка линии зацепления
15 Ілiнiсу теориясы Теория зацепления