Бекітілген терминдер жинағы

Барлығы 9 169 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 1 дәрежелі заңгер Юрист 1 класса
2 1 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі Государственный советник юстиции 1 класса
3 1. ізашар; 2. алғы егіс Предшественник
4 1. іс жүргізу; 2. іс жүргізу қызметі Делопроизводство
5 1. іс-әрекет; 2. Қызмет Деятельность
6 1. арнаулы хабар; 2. арнаулы басылым Специальный выпуск
7 1. архив ісі; 2. архив қызметі Архивное дело
8 1. Арыз; Заявление (құжат)
9 1. ақын; 2. Шайыр Поэт
10 1. батық; 2. Батыру Вдавление
11 1. белгі; 2. таңба Знак
12 1. бостандық; 2. Еркіндік Свобода
13 1. бронь; 2. Сауыт Бронь
14 1. бүкпе, бүрме; 2. әжім, қатпар Складка
15 1. бүршік Почка