Әскери іс

Барлығы 12 003 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 1-дәрежелі капитан Капитан 1-ранга
2 Ізiне түсу, қудалау Преследование
3 Ізбен жұмыс Работа по следу
4 Ізгілік Гуманность,
5 Ізгілік көмек Гуманитарная помощь
6 Ізге түсуші жүйе Следящая система
7 Іздiк режiм Следовой режим
8 Іздiң көнелiгi Давность следа
9 Іздер Следы
10 Іздер соқпағы Дорожка следов
11 Іздердi анықтау Выявление следов
12 Іздердi сақтау Сохранение следов
13 Іздестiру, iздеу Разыскивать
14 Іздестіру аймағы Зона поиска
15 Іздестіру тобы Группа поиска