Экономика және қаржы

Барлығы 10 717 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 5 р тұжырымдамасы  Концепция 5 р
2 717 Б
3  істен шығу коэффициенті Коэффициент выбытия
4  абстрактілі өнім Абстрактный продукт
5  авариялық жарна Аварийный взнос
6  автономия коэффициенті Коэффициент автономии
7  авторлық құқық Авторское право
8  азайтылған қалдық әдісі Метод уменьшающегося остатка
9  айналым капиталы Оборотный капитал
10  айналым құралдарын мөлшерлеу Нормируемые оборотные средства
11  айналым құралдарының шеңберлі айналымы Кругооборот оборотных средств
12  айналым құралдарының қайтарымы Отдача оборотных средств
13  айстоппер Айстоппер
14  аккордты еңбекақы Аккордная оплата труда
15  активтердің рентабельділігі Рентабельность активов