Ғылымдағы ғұмыр II том

Кітап авторы: Әбдуәли Қайдар
Кітап жайлы мәлімет: – Алматы: «Сардар» баспа үйі, 520 - бет. 2014 ж.
ISBN: 978-601 – 7174- 42- 2 - Т.2
ISBN: 978-601 – 7174- 44- 6

«Ғылымдағы ғұмыр» атты бұл кітапқа белгілі тіл маманы, филология
ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі Әбдуәли Қайдардың әр жылдары
газет, журнал беттерінде жарияланған жалпы лексикология саласындағы, оның
үйірлі тараулары – сөзтану және түбіртану, ономастика, этимология, этнонимика,
терминология, фразеология мен паремиология, сонымен қатар этнолингвистика
және тарихи лексикология салаларына арналған мақалаларының таңдаулылары
топтастырылған.
Бұл еңбек қазақ тілінің бай қазынасын тереңірек білгісі келетін миллиондаған
оқушы, студент жастар мен зиялы қауым және қалың жұртшылыққа арналған.