Заңтану
Барлығы 11139 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
110 стратег алқасыКоллегия 10 стратегов
29 архонт алқасыКоллегия 9 архонтов
3Aтаулы жәрдемқаржылауАдресное субсидирование
4а корпусыКорпус а
5Абайсыз қылмысПреступление неосторожное
6Абайсызда адамға өлім келтіруПричинение смерти по неосторожности
7Абайсызда қылмыс жасау Совершение преступления по неосторожности
8Абайсызда өлім келтіруУбийство случайное
9АбайсыздықНеосторожность
10Абақты, түрмеТюрьма
11Абақтыға қамауЗаключение в тюрьму
12Абандон Абандон
13Аберрация, тұрақты қалыптан ауытқуАбберация
14АболицияАболиция
15АбонементАбонемент
16Абонементтік жәшікАбономентный ящик
17АбонентАбонент
18Абоненттік берешекАбонентская задолженность
19Абоненттік почта жәшігіАбонентский почтовый ящик
20АборигендерАборигены
21Аборт Аборт
22АброгацияАброгация
23АбсентеизмАбсентеизм
24Абсолютті құқықтық қатынастар Правоотношения абсолютные
25Абсолюттік вето Абсолютное вето
26Абсолюттік жауапкершілікАбсолютная ответственность
27Абсолюттік құқықтарАбсолютные права
28Абсорбция, сорылуАбсорбция
29Абстиненция, тыйылу, ұстануАбстиненция
30Абстрактілік мәмілелерАбстрактные сделки
31АбулияАбулия
32АбыздықЖречество
33Авалданған вексель Вексель авалированный
34АвалистАвалист
35АвальАваль
36АвальдауАвалирование
37Авальдық кредит Авальный кредит
38АвансАванс
39Авансталған құралдарАвансированные средства
40Аванстық вексель Вексель авансовый
41Аванстық есеп беруАвансовый отчет
42Аванстық төлемдерАвансовые платежи
43АвантюраАвантюра
44АвантюристАвантюрист
45АварияАвария
46Авариялық бұзушылықАварийное нарушение
47Авариялық жарнаАварийный взнос
48Авариялық құтқару жұмыстары Аварийно-спасательные работы
49Авариялық құтқару құралдарыАварийно-спасательные средства
50Авариялық құтқару құралымыАварийно-спасательное формирование
51Авариялық құтқару қызметіАварийно-спасательная служба
52Авариялық ластану Аварийное загрязнение
53Авариялық ластану әсерінен келген зардапУщерб, причиненный воздействием аварийного загрязнения
54Авариялық шүмекАварийный кран
55Авераж Авераж
56Авераждык мерзімАверажный срок
57АвиаипотекаАвиаипотека
58АвиацияАвиация
59Авиациялық жұмыстарАвиационные работы
60Авиациялық қауіпсіздікАвиационная безопасность
61Авиациялық қызметтерАвиационные услуги
62Авиациялық маршрутАвиационный маршрут
63Авиациялық персоналАвиационный персонал
64Авиациялық техникаАвиационная техника
65Авиациялық-техникалық сот-сараптамалық зерттеуСудебно-экспертное авиационно-техническое исследование
66АвизоАвизо
67АвистоАвисто
68Автаркия Автаркия
69АвтокөлікАвтотранспорт
70Автокөлік жүргізу құқығыПраво на вождение автотранспорта
71Автокөлік құралдарының жолда жүру алымдарыСбор за проезд автотранспортных средств
72Автокөліктің іздеріСледы автомобиля
73Автоматталған айырбастау пункті Автоматизированный обменный пункт
74Автоматталған ақпараттық жүйеАвтоматизированная информационная система
75Автоматталған жұмыс орныАвтоматизированное рабочее место
76Автоматтандыру Информатизация
77Автоматты белгіленім жүйесіСистема автоматических котировок
78Автоматты жобалау жүйесі Система автоматизированного проектирования
79Автомобиль жолыАвтомобильная дорога
80Автомобиль көлiгiнiң жерлерiЗемли автомобильного транспорта  
81Автомобиль көлік құралын сапасыз жөндеу Недоброкачественный ремонт автотранспортного средства
82Автомобиль тасымалы Автомобильные перевозки
83Автомобильді көлік құралыАвтомобильное транспортное средство
84АвтомотокөлікАвтомототранспорт
85Автономды коммерциялық емес ұйымАвтономная некоммерческая организация
86Автономиялық ерік Автономия воли
87АвторАвтор
88Автордың ойдан шығарған кейіпкеріВымышленное автором лицо
89АвторизацияАвторизация
90Авторланған аударым Авторизованный перевод
91АвторлықАвторство
92Авторлық презумпцияАвторства презумпция
93Авторлық және сабақтас құқық сараптамасыЭкспертиза авторских и смежных прав
94Авторлық келісімАвторский договор
95Авторлық куәлікАвторское свидетельство
96Авторлық қадағалауАвторский надзор
97Авторлық қадағалау журналдарыЖурналы авторского надзора
98Авторлық қаламақыГонорар авторский
99Авторлық құқықАвторское право
100Авторлық құқықты қорғау элементтеріЭлементы защиты авторских прав

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: