"Сектор" (лат. sесtоr) терминіне "бөлім" баламасы сай келеді ме?

Сектор?

Бөлім0 %Сектор100 %2 дауыс
Қанайбекова Элмира Төреқұлқызы

Барлық қатысушылар