Физика және астрономия
Барлығы 8787 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1«жасанды» ай Луна «искусственная»
2«набла» гамильтон операторыОператор гамильтона «набла»
32-ші текті асқынөткізгіштерСверхпроводники 2-го рода
4G-жұптылық (же-жұптылық)Же-четность (g-четность)
5G-фактор (же-фактор)Же-фактор (g-фактор )
6N-типті шалаөткізгішПолупроводник n-типа
7P-типті шалаөткізгішПолупроводник p-типа
8Rr лира типті жұлдыздарЗвезды типа rr лиры
9U-тәріздес манометрМанометр u-образный
10β цефей типті жұлдыздарЗвезды типа β цефея
11Аббе инвариантыИнвариант аббе
12Аббе синустар шартыУсловие синусов аббе
13Аберрация Аберрация
14Аберрация бұрышыУгол аберрации
15Аберрациялық ығысуАберрационное смещение
16Абсолютті ақ денеАбсолютно белое тело
17Абсолютті қара емес денеТело абсолютно нечерное
18Абсолютті қатты денеАбсолютно твердое тело
19Абсолютті серпімді денеТело абсолютно упругое
20Абсолютті серпімді соққыАбсолютно упругий удар
21Абсолютті серпімсіз денеТело абсолютно неупругое
22Абсолютті серпімсіз соққыАбсолютно неупругий удар
23Абсолюттік бiрлiкАбсолютная единица
24Абсолюттік белсенділікАбсолютная активность
25Абсолюттік бірліктер жүйесіАбсолютная система единиц
26Абсолюттік диэлектрлік өтімділікПроницаемость диэлектрическая абсолютная
27Абсолюттік жұлдыздық шамаАбсолютная звездная величина
28Абсолюттік жылдамдықАбсолютная скорость
29Абсолюттік кеңістікАбсолютное пространство
30Абсолюттік коэффициентАбсолютный коэффициент
31Абсолюттік қара денеАбсолютное черное тело
32Абсолюттік қара дененiң сәуле шығаруыИзлучение абсолютно черного тела
33Абсолюттік қателiкАбсолютная погрешность
34Абсолюттік қатты денені зерттеуИзучение абсолютного черного тела
35Абсолюттік қозғалысДвижение абсолютное
36Абсолюттік мәнАбсолютное значение
37Абсолюттік модельАбсолютная модель
38Абсолюттік нөлАбсолютный нуль
39Абсолюттік санақ жүйесiАбсолютная система отсчета
40Абсолюттік сәуле шығаруАбсолютное излучение
41Абсолюттік температураАбсолютная температура
42Абсолюттік термодинамикалық температураАбсолютная термодинамическая температура
43Абсолюттік тыныштықАбсолютный покой
44Абсолюттік уақытАбсолютное время
45Абсолюттік үдеуАбсолютное ускорение
46Абсолюттік ұзаруАбсолютное удлинение
47Абсолюттік фотометрияАбсолютная фотометрия
48Абсолюттік шамаАбсолютная величина
49Абсолюттік ылғалдықАбсолютная влажность
50АбсорбентАбсорбент
51АбсорберАбсорбер
52Абсорбталған затАбсорбированное вещество
53Абсорбция коэффициентiКоэффициент абсорбции
54Абсорбция, сіңіру Абсорбция
55Абсорбциялық белсенділікАктивность абсорбционная
56Абсорбциялық қабiлеттiлiкАбсорбционная способность
57Абсорбциялық спектрАбсорбционный спектр
58Абсорбциялық спектрметрАбсорбционный спектрометр
59Абсорбциялық спектрскопияАбсорбционная спектроскопия
60Абсорбциялық сызықАбсорбционная линия
61АбстракцияАбстракция
62Авогадро заңыЗакон авогадро
63Авогадро саныЧисло авогадро
64Авогадро тұрақтысыПостоянная авогадро
65Автобелсендіру Автоактивация
66Автодуалді Автодуальный
67Автодуалдік Автодуальность
68АвтоиондауАвтоионизация
69АвтокореллограммаАвтокореллограмма
70АвтолокалдауАвтолокализация
71Автоматты планетааралық станцияларАвтоматические межпланетные станции
72Автоматтық әрекетАвтоматическое действие
73Автоматтық өлшеуАвтоматическое измерение
74Автоматтық потенциометрАвтоматический потенциометр
75Автоматтық тұрақтандыруАвтоматическая стабилизация
76Автоматтық фокустауАвтоматическая фокусировка
77Автомоделдi ағынАвтомодельное течение
78АвтомоделдiкАвтомодельность
79АвтомоделдіАвтомодельный
80Автомоделдік принципіПринцип автомодельности
81АвтомодуляцияАвтомодуляция
82АвтоморфизмАвтоморфизм
83АвтоморфтыАвтоморфный
84Автономды Автономный
85АвторегрессивтіАвторегрессионный
86АвторезонансАвторезонанс
87АвторезонанстыАвторезонансный
88АвтосұратымАвтоопрос
89АвтотербелiстерАвтоколебания
90Автотербелмелi жүйеАвтоколебательная система
91Автотербелмелi контурАвтоколебательный контур
92Автотербелмелi қозғалысАвтоколебательное движение
93АвтотолықтыруАвтокомпенсация
94АвтотүзетуАвтокоррекция
95АвтоүдеткішАвтоускоритель
96АвтоүдеуАвтоускорение
97АвтофазалауАвтофазировка
98АвтоэлектрондыАвтоэлектронный
99Автоэлектронды эмиссияАвтоэлектронная эмиссия
100АвтоэмиссияАвтоэмиссия

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: