Электроника, радиотехника және байланыс
Барлығы 9761 термин табылды
  • Барлық терминдер
Қазақша баламасы Орысша баламасы
1«еңіс сәуле» тәрізді антеннаАнтенна типа «наклонный луч»
2«жалған түс» тәріздес бейнеқұбылысВидеоэффект типа «ложный цвет»
3«жартыромб» тәрізді антеннаАнтенна типа «полуромб»
4«ірімшік» тәрізді антеннаАнтенна типа «сыр»
5«қос квадрат» тәрізді антеннаАнтенна типа «двойной квадрат»
6«толқындық арна» тәрізді антеннаАнтенна типа «волновой канал»
7«төңкерілген v» тәрізді антеннаАнтенна типа «перевернутая v»
8«түстендіру» бейнеқұбылысыВидеоэффект «расцвечивание»
9«үштік квадрат» тәрізді антеннаАнтенна типа «тройной квадрат»
10«ұзын сым» тәрізді антеннаАнтенна типа «длинный провод»
11«шыныаяқ» тәрізді антеннаАнтенна типа «стакан»
12N-типті электрөткізгіштікЭлектропроводность n-типа
13P-i-n диодДиод p-i-n диод
14P-i-n диодтағы фазаайналдырғышФазовращатель на p-i-n диодах
15P-n өткел сыйымдылығыЕмкость p-n перехода
16P-n өткелінің шуыШум p-n перехода
17Pin диодыДиод pin
18Абайсыз радиобөгеуілНепреднамеренная радиопомеха
19Аберрация Аберрация
20АбляцияАбляция
21АбонентАбонент
22Абонент байланысыАбонентская связь
23Абонент желiсiАбонентская сеть
24Абонент кітабыАбонентская книга
25Абонент күшейткішіАбонентский усилитель
26Абонент қондырғысыАбонентская установка
27Абонент қорабыАбонентская коробка
28Абонент нөміріАбонентский номер
29Абонент пунктіАбонентский пункт
30Абонент телеграфыАбонентский телеграф
31Абоненттi ағытуРазъединение абонента
32Абоненттi шақыруВызов абонента
33Абоненттiк шықпаОтвод абонентский
34Абонентті дауыспен шақыруГолосовой вызов абонента
35Абоненттік бұруАбонентский отвод
36Абоненттік кабельАбонентский кабель
37Абоненттік пунктПункт абонентский
38Абоненттік сыйымдылықАбонентская емкость
39Абоненттік төлемАбонентская плата
40Абсолют әдірістеуАбсолютная адресация
41Абсолют бірлікЕдиница абсолютная
42Абсолют кідірісЗадержка абсолютная
43Абсолют кодАбсолютный код
44Абсолют қатеАбсолютная ошибка
45Абсолют мәнЗначение абсолютное
46Абсолют өлшеуИзмерение абсолютное
47Абсолют спектр еніШирина спектра абсолютная
48Абсолютті өткізгіштікАбсолютная проводимость
49АбсорберАбсорбер
50АбсорбциометрАбсорбциометр
51Абсорбциялық қабілетСпособность абсорбционная
52Абсорбциялық қабілетАбсорбционная способность
53Абсорбциялық тынуАбсорбционное замирание
54Авиациялық байланысАвиационная связь
55Авиациялық батареяАвиационная батарея
56Авиациялық электроникаЭлектроника авиационная
57Авиациялық электроникаАвиационная электроника
58АвтоадсорбцияАвтоадсорбция
59АвтоақпаратшыАвтоинформатор
60Автобұғаттау сигналыСигнал автоблокировки
61АвтогенераторАвтогенератор
62Автодиндiк қабылдауАвтодинный прием
63Автодиндік сұлбаАвтодинная схема
64АвтожауапАвтоответ
65АвтоіздеуАвтопоиск
66АвтокодАвтокод
67Автокорреляциялық әдісАвтокорреляционный прием
68АвтоқоңырауАвтодозвон
69АвтолегирлеуАвтолегирование
70АвтоматАвтомат
71АвтоматтандыруАвтоматизация
72Автоматтандырылған жұмыс орны Автоматизированное рабочее место
73Автоматтандырылған құрастырымАвтоматизированная сборка
74Автоматтандырылған телебасқаруАвтоматизированное телеуправление
75Автоматтар теориясыТеория автоматов
76Автоматты iздеуАвтоматический поиск
77Автоматты оқуАвтоматическое чтение
78Автоматты тұрақтандыруАвтоматическая стабилизация
79Автоматты ажыратқышАвтоматический выключатель
80Автоматты ажыратуАвтоматическое разъединение
81Автоматты ажыратып-қосқышАвтоматический переключатель
82Автоматты байланысАвтоматическая связь
83Автоматты баптауАвтоматическая настройка
84Автоматты басқару жүйесіСистема автоматического регулирования
85Автоматты бергішАвтоматический датчик
86Автоматты жазу күшейткішіАвтоматический усилитель записи
87Автоматты жауапОтвет автоматический
88Автоматты жауапбергiшАвтоматический ответчик
89Автоматты желілік анализаторАвтоматический сетевой анализатор
90Автоматты жобалау жүйесiСистема автоматического проектирования
91Автоматты қадағалауАвтоматическое слежение
92Автоматты қайта қосуАвтоматическое повторное включение
93Автоматты қайталауАвтоматический повтор
94Автоматты қалааралық байланысАвтоматическая междугородная связь
95Автоматты қашықтан басқаруАвтоматическое дистанционное управление
96Автоматты құрылғыУстройство автоматическое
97Автоматты метеохабарламаАвтоматическое метеовещание
98Автоматты нөміртергішАвтоматический номеронабиратель
99Автоматты радиокомпасАвтоматический радиокомпас
100Автоматты радиоқабылдағышАвтоматический радиоприемник

Қолданыстағы салалық терминдер сөздіктері: